Změna zákona o mezinárodních obchodních společnostech - 2016/2017

Dne 16. prosince 2013 byly schváleny další změny týkající se uchovávání záznamů v rámci mezinárodních obchodních společností v Seychelské republice. Platnost změn nastává pro nové společnosti okamžikem založení, pro stávající společnosti je stanoveno přechodné období, do kdy musí požadované změny provést.

 

V zákoně o mezinárodních obchodních společnostech v roce 2016 (IBC Act) došlo k následujícím změnám:

1) Všechny společnosti musí vést u registrátora společností registr ředitelů

Dle novely zákona musí IBC společnost nejpozději do 30 dnů od svého založení a v případě starších společností do 30.11.2017 založit u registrátora společností (Financial Services Authority, dále jen FSA) seznam ředitelů včetně jejich detailních údajů (adresa, datum narození, apod.). Vytvořený registr ředitelů nebude veřejnosti přístupný nejméně do 30.11.2018, následně se však uvažuje o jeho zpřístupnění pro veřejnost.

2) Všechny společnosti musí vést u registračního agenta registr akcionářů a skutečných vlastníků společností

Zatímco vedení registru akcionářů bylo povinné již od roku 2014, registr skutečných vlastníků je novinkou od roku 2017. Tento registr musí být rovněž vytvořen nejpozději do 30.11.2017 a v současné době není primárně přístupný ani FSA, ani veřejnosti. Budou-li však tímto způsobem poskytnuty informace o skutečných vlastnících FSA a další změna seychelské legislativy umožní zpřístupnění takových informací veřejnosti, nebude již možné provedení žádné akce na utajení identity skutečného vlastníka společnosti.

3) Změna sídla stávajících IBC společností

S účinností nového zákona o IBC společnostech platí též pravidlo, že společnosti sídlící u regsitračního agenta musí vždy užívat jeho adresu jakožto oficiální adresu svého sídla. V této souvislost registrační agent Mayfair Trust Group Limited oznámil, že jeho novou adresou je:
Second Floor, The Quadrant, Manglier Street, P. O. Box 1312, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles

Novou adresu je potřeba používat na všech firemních dokumentech, není však nutné kvůli ní měnit firemní dokumetaci. Nová adresa bude automaticky zohledněna ve vystavovaných plných mocích a v nových certifikátech, budou-li klientem objednány.

Je ke zvážení, zda je jurisdikce Seychelské republiky nadále dostatečně atraktivní pro další existenci společnosti, neboť ztratila veškeré atributy anonymity a administrativní nenáročnosti.

Navrhovaná řešení pro seychelské společnosti:

A) Zachování stávajícího stavu

Nedoporučuje se! Regulace a transparentnost na Seychelách dosahuje evropské úrovně, a pokud k tomu neexistuje závažný důvod, nemá smysl seychelskou společnost provozovat. Doporučujeme využít některého z dalších řešení!

B) Změna domicilu (sídla) seychelské společnosti

Společnost provede změnu domicilu, tedy de facto svého sídla, do jurisdikce Marshallovy ostrovy, kde je možné vydávat a volně držet akcie na majitele a nevyžaduje se předkládání účetních záznamů, ani ročních hlášení. V tomto případě se nejedná o zánik společnosti a vznik společnosti v jiné jurisdikci, ale pouze o změnu sídla a státu registrace se zachováním plné právní kontinuity. Společnost tak nadále zůstává účastníkem všech smluvních vztahů, zůstává jí bankovní účet, majetkové účty u brokerů, atd. Smluvní partnery bude nutné o změnách pouze informovat. Máme již prakticky prověřeno, že dokumentaci ke změně domicilu akceptují všechny námi doporučované banky.

Toto řešení je vhodné zejména v následujících případech:

  • jedná se o zcela univerzální řešení, administrativně nejméně náročné.

Cenové aspekty řešení:

Cena za změnu domicilu včetně následné roční správy společnosti činí do 31.10.2017 částku USD 990, tedy částku odpovídající ročním poplatkům za správu seychelské společnosti nebo společnosti z Marshallových ostrovů. U společností, které využívají službu nominee ředitele, je nutné ještě připočítat částku USD 300 za poskytnutí služby nominee ředitele na jeden rok. Další roční poplatky budou následně splatné v roční periodě a budou se vztahovat ke dni změny domicilu (nikoliv ke dni založení společnosti na Seychelách). Výše poplatků za správu společnosti na Marshallových ostrovech je uvedena v sekci Nabídka a ceník služeb.

C) Zrušení stávající seychelské společnosti a její nahrazení novou společností v jiné jurisdikci

Stávající seychelská společnost by byla zrušena a na její místo by vstoupila společnost založena v jiném státě. V tomto případě však není zachována právní kontinuita a z procesního hlediska musí dojít k převodu majetku vlastněného původně seychelskou společností.

Toto řešení je vhodné zejména v následujících případech:

  • vlastník společnosti má zájem na přerušení právní kontinuity; není pravděpodobné, že by někdo přezkoumával hospodaření zrušené společnosti.

Cenové aspekty řešení:

Ke zrušení společnosti dojde nezaplacením ročních obnovovacích poplatků. Cena za založení nové společnosti se řídí aktuálním ceníkem uvedeným v sekci Nabídka a ceník služeb. Rovněž je třeba počítat s tím, že společnost bude muset založit nový bankovní účet, pokud jej ke své činnosti potřebuje. Případné převody majetku (obvykle se jedná o dceřiné společnosti) mohou být zpoplatněny v závislosti na jurisdikci, ve které je majetek umístěn či registrován.

Všechny zákonem požadované procesy, převody majetku nebo změnu domicilu společnosti pro Vás rádi zpracujeme, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese admin@terrinvest.com nebo info@danovyraj.cz kde Vám poskytneme informace o dalším postupu.

Neexistuje řešení, které by umožnilo seychelské společnosti neprovést žádný úkon v souvislosti s novou legislativou. Společnostem, které nezmění domicil nebo nesdělí registrační autoritě všechny požadované informace, nebude možné obnovit licenci na další rok! V takové společnosti ke dni 30.11.2017 rezignuje ředitel na svoji funkci.