Ceník poskytovaných služeb

Jurisdikce Typ  společnosti Poplatky za založení a 1. rok správy *) Obnovovací poplatky v dalších letech *)
Seychely IBC společnosti již nezakládáme € 1.990
Marshallovy ostrovy IBC

€ 1.390 ***)

€ 1.690 ***) u společností s akciemi na majitele

€ 1.240
Estonsko

€ 1.490 + 22 % DPH + vedení účetnictví

€ 900 + 22 % DPH + vedení účetnictví
Lotyšsko SIA

€ 1.490 + 21 % DPH + vedení účetnictví

€ 900 + 21 % DPH + vedení účetnictví

Kypr IBC (Limited) € 6.190 + 19 % DPH + vedení účetnictví € 4.590 + 19 % DPH + vedení účetnictví
Velká Británie Limited Liability Company € 1.230 + vedení účetnictví € 980 + vedení účetnictví
Velká Británie Limited Liability Partnership € 1.230 + vedení účetnictví € 980 + vedení účetnictví
USA **) LLC € 2.290 - € 2.890 **) € 1.390 - € 1.490 **)

*) Ko­neč­ná cena je zá­vis­lá na cel­ko­vém roz­sa­hu slu­žeb ob­jed­na­ných spo­leč­ně se za­lo­že­ním spo­leč­nos­ti.

Podrobný po­lož­ko­vý ceník

**) Po­drob­né ceny a pod­mín­ky za­klá­dá­ní spo­leč­nos­tí v jed­not­li­vých stá­tech USA jsou uve­de­ny v sa­mo­stat­né sekci.

Za­klá­dá­ní spo­leč­nos­tí v USA

***) Platí pro zá­klad­ní ka­pi­tál do USD 50.000. Pro vyšší zá­klad­ní ka­pi­tál je třeba pro­vést in­di­vi­du­ál­ní kal­ku­la­ci.

 

Uvedené poplatky zahrnují zejména tyto služby

 • poskytnutí sídla společnosti (bez dosílky pošty na adresu klienta), služby registračního agenta
 • doručení dokumentů (stanovy, certifikát o založení společnosti, akciové certifikáty, zápisy z valné hromady) na adresu klienta; dokumenty jsou v potřebném rozsahu opatřeny apostilou
 • zaplacení paušální daně, resp. licenčního poplatku místní vládě, je-li účtován, pro první rok existence společnosti 

Nadstandardní služby za příplatek

 • konzultace před založením společnosti, analýza podnikatelské činnosti klienta - EUR 200 / CZK 5.000 bez DPH; je-li následně do tří měsíců od konzultace realizováno založení společnosti, částka odměny se odečte z celkové ceny realizace
 • poskytnutí nominee ředitelů a akcionářů pro zvýšení anonymity klientů (cena je závislá na jednotlivých jurisdikcích a pohybuje se v rozmezí od EUR 300 / Marshallovy ostrovy, USA / do EUR 600 / Kypr / za rok trvání služby)
 • vypracování plných mocí, zápisů o rozhodnutích ředitelů, zápisů z valných hromad, apod.
  Pro sepsání dodatečné plné moci je nutný písemný pokyn skutečného vlastníka a předložení kopie osobního dokladu zmocněnce !!!
 • vedení účetnictví, audit
 • přeposílání pošty - cena na vyžádání - zašlete Váš požadavek na info@danovyraj.cz
 • webhosting, registrace internetové domény, tvorba webových stránek
 • poradenské služby právního či daňového charakteru k jednotlivým jurisdikcím (poskytují naším prostřednictvím zahraniční partneři) - EUR 120 (bez DPH) / započatá hodina, konzultace jsou možné v českém jazyce
 • příprava obchodních smluv, všeobecných obchodních podmínek a GDPR dokumentů potřebných pro funkčnost zahraniční společnosti (nelze objednat samostatně)

Žádná z našich společností není licencována k poskytování překladatelských služeb, pro překlady k oficiálnímu použití na úřadech či soudech vždy kontaktujte autorizovanou překladatelskou agenturu!

Zahraniční obchodní společnosti mohou za určitých podmínek podléhat zdanění i v zemi výkonu podnikatelské činnosti nebo v zemi, ve které mají zdroj svých příjmů. Využití offshore společnosti předem konzultujte se zástupcem naší společnosti nebo s daňovým poradcem!

Služby nabízené na této stránce jsou poskytovány zahraničními subjekty sídlícími obvykle ve státě požadované registrace společnosti. Žádnou ze služeb neposkytuje český subjekt.