Jak založit offshore IBC / LLC / LTD?

Průvodce založením offshore společnosti (platí přiměřeně pro všechny jurisdikce)

1. krok: Co musíte nejprve promyslet

Název společnosti
Zvolený název a jeho alternativy zašlete na e-mail info@danovyraj.cz, jeho dostupnost velmi rychle a zdarma prověříme; název je též možné ověřit online na stránkách obchodního rejstříku příslušné jurisdikce. Pokud používáte v názvu společnosti zkratku, např. složenou z počátečních písmen jmen vlastníků, apod., bude potřeba upřesnit význam této zkratky.

Online přístupy k registrům společností

Výše základního kapitálu
Standardně zakládáme společnosti se základním kapitálem ve výši USD 50.000 - USD 200.000 u offshore společností, GBP 1.000 u britských společností a EUR 2.500 u estonských společností. Požadavek na jinou výši základního kapitálu musí být zřetelně specifikován.

Jmenovitá hodnota akcií
Standardně používáme nominální hodnotu akcie 1 USD / EUR / GBP a vydáváme hromadné akciové certifikáty, tj. při základním kapitálu USD 50.000 vydáme jeden hromadný akciový certifikát na 50.000 ks akcí se jmenovitou hodnotou USD 1.

Požadovaný stupeň utajení statutárních zástupců a akcionářů společnosti
Nabízíme možnost poskytnutí tzv. Nominee ředitelů nebo akcionářů s následným udělením plné moci pro klienta nebo jeho zástupce. Ředitel je formálně uveden ve firemní dokumentaci, za společnost však jednají pouze její zmocněnci.

Lokality, ve kterých bude společnost podnikat
U offshore společností je vždy vyloučeno podnikání na území státu, kde je společnost registrována, stejně tak jako uzavírání jakýchkoliv obchodů s rezidenty tohoto státu, s výjimkou vztahu s bankou, registračním agentem a poskytovatelem sídla (týká se pouze Marshallových ostrovů, Seychel, a USA), Též nedoporučujeme do kolonky uvádět země podporující praní špinavých peněz, např. Nigérie, Myanmar, Nauru, nebo země na něž jsou aktuálně uvaleny sankce na mezinárodní úrovni, tj. např. Írán, KLDR).

Předmět podnikání
Je vyloučena činnost bank, pojišťoven, správce trustů a investičních fondů, casin a heren, obecně potom i obchod se zbraněmi, drogami, dětskou pornografií, lidmi, apod.

Požadavek na zřízení bankovního účtu
Budete-li požadovat zřízení bankovního účtu, uveďte to ve svém požadavku. Přizpůsobíme tomu proces založení společnosti.

Více informací o bankovních účtech

 

2. krok: Proces Poznej svého klienta (KYC)

Proces KYC - Know Your Client (poznej svého klienta) je dle místních AML zákonů v jednotlivých jurisdikcích velice důležitý. Registrační agent má povinnost být schopen kdykoliv na základě rozhodnutí místního soudu identifikovat skutečného vlastníka a oprávněného disponenta za společnost (za více než dvacetiletou dobu naší praxe se to stalo pouze ve dvou případech, které souvisely s distribucí psychotropních látek a anabolických steroidů). Veškeré předané údaje a informace jsou přísně tajné, ale agent i celá republika se provedením procesu chrání před zneužitím společnosti nebo reputace celé země nelegálními aktivitami. Po zaslání informací garantujeme naprostou diskrétnost, jejíž prolomení je možné pouze při mimořádně závažném porušení zákona (např. obchod s drogami, lidmi, dětskou pornografií nebo se zbraněmi).

Před založením společnosti nám, prosím, zašlete strukturovaný e-mail obsahující údaje uvedené v 1. kroku. Na základě tohoto e-mailu a dále požadovaných dokumentů připravíme dokumentaci pro založení společnosti.

Vzor strukturovaného e-mailu ke stažení

K odesílanému e-mailu je třeba připojit i následující přílohy ve formátu PDF (od všech ředitelů a akcionářů společnosti):

  • scan dvojstránky v cestovním pasu obsahující osobní údaje
  • scan občanského průkazu
  • scan řidičského průkazu nebo kopie výpisu z vlastního bankovního účtu, vyúčtování telefonu, apod. pro ověření adresy uvedené v OP (popř. obdobný dokument) - nesmí být starší 3 měsíců

Pokud je objednávka učiněna  elektronickou formou, je třeba následně společnost osobně převzít, podepsat originály registračního formuláře a předložit originály osobních dokladů k pořízení scanu. Zaslané scany dokumentů, pokud jsou v dobré kvalitě, je rovněž možné ověřit prostřednictvím videokonferenčního hovoru s držitelem příslušných osobních dokladů.

 

3. krok: Výpočet ceny společnosti a její úhrada

Vyčkejte potvrzení objednávky společnosti ze strany administrátora společnosti. Spolu s potvrzením objednávky Vám bude vyúčtována cena dle našeho ceníku.

Ceník poskytovaných služeb

Celkovou vypočtenou cenu za společnost a poskytnuté služby zašlete na základě faktury bankovním převodem nebo vložte v hotovosti na bankovní účet vedený v měně EUR, CZK nebo USD dle speciální instrukce a neprodleně nás informujte o provedení platby včetně identifikačních údajů platby (jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo faktury). Proces založení společnosti bude zahájen okamžitě po připsání finančních prostředků na náš účet nebo účet našeho partnera.

Cenu za služby je možné platit v EUR dle cen uvedených v ceníku. Platba v CZK nebo USD je rovněž možná, a to podle aktuálně stanoveného obchodního směnného kurzu pro tento typ transakcí. Obchodní směnný kurz je stanoven zejména s ohledem na zdražující se služby placené v jiných měnách (především náklady banky na konverzi měny +/- 3 %). Aktuální výši obchodního směnného kurzu je možné spočítat v převodníku měn.

 

4. krok: Převzetí dokumentů

Dokumenty můžeme dle Vašeho požadavku připravit k převzetí v kanceláři v Mladé Boleslavi, Rize, Tallinu nebo Larnace nebo je za úplatu doručit prostřednctvím kurýrní služby (cena činí EUR 50 pro Českou republiku, EUR 90 pro evropské země nebo EUR 100 pro mimoevropské země).na Vaši adresu. Dokumenty jsou zpravidla doručeny do naší kanceláře do 1 - 5 týdnů od založení společnosti v závislosti na jurisdikci. Čas doručení v případě odeslání dokumentů kurýrní službou na adresu udanou klientem nejsme schopni garantovat, řídí se aktuálními podmínkami příslušného poskytovatele služeb. Upozorňujeme, že podáním zásilky k přepravě přebírá odpovědnost za její doručení objednatel.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek ohledně založení IBC společností nás kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář. Rádi Vám všechny Vaše dotazy zodpovíme.