Bankovní účty v zahraničí

Pro naše zákazníky zajišťujeme možnost otvírání bankovních účtů v zahraničních bankách, a to jak pro společnosti, tak pro fyzické osoby.

Disponujeme mnohaletou praxí v oblasti zakládání a prodeje zahraničních společností a známe souvztažnosti tohoto procesu ve vztahu k požadavkům jednotlivých bank. Našimi partnerskými bankami jsou prověřené banky s bohatými zkušenostmi v oblasti privátního i operativního bankovnictví. Přednost těchto bank spočívá v zachování bankovního tajemství, maximální možné diskrétnosti a seriozní péči o zákazníka.

Služba zakládání bankovních účtů je placenou službou. Odměna za vyřízení procesu otevření bankovního účtu nekryje bankovní poplatky účtované bankou. Pro založení námi nabízených bankovních účtů není obvykle třeba cestovat do příslušné destinace.

Z kapacitních důvodů a z důvodu ochrany vlastního know - how zajišťujeme otevření bankovních účtů pouze pro společnosti, které jsme sami založili a které sami spravujeme. Před zahájením procesu založení bankovního účtu si vyhrazujeme právo posoudit podnikatelský plán zákazníka a po jeho vyhodnocení nabídnout příslušné bankovní řešení. Na otervření bankovního účtu neexistuje žádný právní nárok, není tak vyloučené, že bankovní účet nebude možné otevřít.

Co pro klienty zajistíme:

  • připravíme a vyplníme s klientem potřebné formuláře
  • provedeme ověření totožnosti klienta a firemní dokumentace
  • poskytneme vzory potřebných dokumentů
  • zajistíme kontakt klienta s bankéřem
  • představíme klienta bankéři, což je nezbytným krokem pro úspěšný budoucí vztah
  • zajistíme kurýrní nebo poštovní službu pro bezpečné odeslání dokumentů do banky

Společnosti, jejichž zakládání zajišťujeme, nejsou koncipovány pro otevření bankovního účtu v České republice (s výjimkou estonských firem)! V současné době neotevíráme účty pro společnosti z USA, pro offshore společnosti (včetne Hong Kongu) otevíráme účty pouze po posouzení podnikatelského modelu a výlučně v jurisdikci Portoriko.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: bank@terrinvest.com