Účinná ochrana majetku
Prodej ready - made obchodních společností
Zakládání obchodních společností
Tvorba firemních struktur
Daňové a účetní poradenství
Asistence se zakládáním bankovních účtů
Prodej a registrace lukrativních internetových domén
Mezinárodní daňové plánování

Informace k pořízení offshore nebo daňově zvýhodněné společnosti

Narozdíl od většiny územních či ústředních orgánů státní správy zastáváme názor, že pořízení žádné, a tedy ani offshore společnosti, není v žádném rozporu s právním řádem ČR. Vlastnické právo nachází univerzální ochranu v Čl. 11 Listiny základních práv a svobod, přičemž je lhostejno, zda se jedná o dům, auto nebo akcie zahraniční společnosti. Zákon přitom nerozlišuje vlastnictví akcií offshore společnosti a např. akcií společností Volkswagen nebo Microsoft, jejichž držení je z hlediska orgánů státní správy bezproblémové. Nelegální je pouze zneužití či využití takové společnosti k nezákonným účelům. I přes tyto argumenty je však zřejmé, že doba plná regulace úplně všeho tomuto způsobu podnikání příliš nepřeje,

Výrazy "daňová optimalizace" nebo "daňové plánování" nejsou synonymem výrazů "krácení daně" nebo "daňový podvod", ačkoliv si to někteří pracovníci správce daně rádi myslí. Jedná se o využití zákonných možností platného daňového systému ke snížení základu daně nebo o přesun části vlastní daňové povinnosti na zahraniční subjekt.

Pokud se kdekoliv na této webové stránce hovoří o offshore společnosti, rozumí se tím pro zjednodušení jak offshore společnost v pravém slova smyslu, tak i společnost se zvýhodněným daňovým režimem.

Služby nabízené na těchto stránkách poskytují výlučně zahraniční subjekty.

Záruka kvality poskytovaných služeb

Subjekty sdružené ve skupině TERRINVEST GROUP zásadně nespolupracují se zprostředkovatelskými firmami. Ve všech nabízených jurisdikcích máme navázány přímé smluvní vztahy s registračními agenty, účetními firmami či obdobnými subjekty a můžeme tak nabídnout velice rychlé a levné služby ve srovnání s konkurencí.

Analýza podnikatelské činnosti

Odborně provedeme analýzu podnikatelské činnosti potenciálního zákazníka a posoudíme, zda a za jakých podmínek je jeho podnikatelský model vhodný a způsobilý k přesunu podnikatelské činnosti nebo její části do daňově výhodnější jusrisdikce.

Před započetím procesu analýzy prostudujte, prosím, nejprve demonstrativní seznam oborů podnikatelské činnosti, kde je využití zahraničních společností až na výjimky vyloučeno.

Kontakt

Kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít náš kontaktní formulář.  

Odebírejte náš newsletter