Bankovní účty v zahraničí

S účinností od ledna 2020 neposkytujeme žádnou formu asistence s otevíráním bankovních účtů, zároveň jsme se však rozhodli zřístupnit naše know - how široké veřejnosti, tedy nejen zájemcům z řad našich klientů.

Pro založení námi prezentovaných bankovních účtů není třeba cestovat do příslušné destinace, avšak banky často vyžadují ověření dokumentace smluvním partnerem banky, kterým naše společnost je - postačí tedy ověření dokumentace v naší kanceláři. Pro ověření identity banky též často vyžadují identifikační rozhovor prostřednictvím služby Skype nebo jiného typu videohovoru. Komunikace s bankou předpoládá alespoň částečnou znalost anglického jazyka.

Co pro klienty zajistíme:

  • provedeme ověření totožnosti klienta a ověření shody originálu osobních dokladů s jejich kopiemi (ověřujeme pouze z originálů) - cena EUR 150
  • provedeme ověření kopií firemní dokumentace (ověřujeme pouze z originálů) - cena EUR 150
  • poskytneme vzory potřebných dokumentů
  • zprostředkujeme kontakt klienta s bankéřem a představíme klienta bankéři (EuroPacific Bank)
  • zajistíme kurýrní nebo poštovní službu pro bezpečné odeslání dokumentů do banky (cena dle destinace)

Dostupné banky a finanční instituce

Pro jurisdikce Estonsko, Kypr, Velká Británie, státy EU + pro fyzické osoby

Pro jurisdikce Estonsko, Kypr, Velká Británie, státy EU + pro fyzické osoby

Pro všechny jurisdikce včetně offshore destinací + pro fyzické osoby

Pro všechny jurisdikce kromě USA a Sdružení karibských států (ACS-AEC) + pro fyzické osoby

Sazebník poplatků EUROPACIFIC BANK

EUROPACIFIC BANK - zakázané aktivity

EUROPACIFIC BANK - seznam nepodporovaných jurisdikcí

Pro jurisdikce států EU, EEA a Velké Británie + pro fyzické osoby

Pro všechny jurisdikce včetně offshore destinací + pro fyzické osoby

Upozorňujeme, že na otervření bankovního účtu neexistuje žádný právní nárok, neboť se jedná o vztah mezi dvěma subjekty soukromého práva; není tak vyloučené, že bankovní účet nebude možné otevřít.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: bank@terrinvest.com