Marshallovy ostrovy

Všeobecné informace o jurisdikci a geografická poloha

Tichomořský stát Marshallovy ostrovy je ostrovním státem, rozkládajícím se na stejnojmenném souostroví v Mikronésii, ve střední části Tichého oceánu na rozloze 181 km2, 4400 km jihovýchodně od Japonska, 4900 km východně od Filipín, 3000 km severovýchodně od Papuy-Nové Guineje, 4800 km severně od Nového Zélandu a 3800 km jihozápadně od Havaje. Zdejší atoly Bikini, Eniwetok a Kwajalein prosluly jako pokusné střelnice americké armády.

1. května 1979 byly Marshallovy ostrovy prohlášeny autonomní republikou. Roku 1986 vstoupila v platnost Dohoda o volném přidružení se Spojenými státy, čímž se Republika Marshallovy ostrovy stala suverénním státem. Jedinou oblastí, za niž Američané zodpovídají, zůstala obrana ostrovů. Dohoda byla od té doby několikrát pozměněna, poslední verze byla přijata v roce 2004. Od roku 1991 jsou Marshallovy ostrovy členem Organizace spojených národů.

Na Marshallových ostrovech žije necelých 70.000 obyvatel, více než polovina z nich potom v hlavním městě Majuro na stejnojmenném atolu. Přes svoji odlehlost se jedná o civilizovaný stát, gramotnost obyvatel dosahuje 94 %, což je z regionálního hlediska nadprůměrná míra.

Právní forma daňově zvýhodněné společnosti

Nosným pilířem offshore sektoru na Marshallových ostrovech je zákon o Mezinárodních obchodních společnostech (IBC), který má mnoho společných znaků s obdobnými zákony v jurisdikcích s vlivem anglosaského práva. V jurisdikci je založeno přes 100.000 IBC společností. Meziročně vzrůstá počet společností založených nebo přesídlených na Marshallovy ostrovy o cca. 5.000.

Procedura založení

Společnost je založena do několika hodin, nejvýše jednoho dne, pokud jsou registru doručeny stanovy společnosti a společenská smlouva, včetně adresy sídla společnosti na Marshallových ostrovech a údajů o místním zástupci (registračním agentovi). Standardy kvality, pokud se týká dokumentů společností, jsou na srovnatelné úrovni jako na Seychelách či v Panamě či dokonce v evropských onshore jurisdikcích. Doručení apostilovaných dokumentů na adresu klienta lze očekávat cca do 3 dnů.

Ředitelé a akcionáři

Ředitelem nebo akcionářem IBC může být libovolný subjekt bez trvalého pobytu na Marshallových ostrovech, jsou povoleni korporátní ředitelé.

Základní kapitál a daně

50.000 USD je standardním autorizovaným základním kapitálem společnosti, splacení základního kapitálu není třeba prokazovat. Výše paušální daně je stanovena v závislosti na výši základního kapitálu. Společnosti se základním kapitálem do 50.000 USD platí vládě Marshallových ostrovů 450 USD paušální daň ročně. Je-li požadován vyšší základní kapitál společnosti, je třeba požádat o individuální kalkulaci ceny založení společnosti i ročních poplatků za správu společnosti. Jurisdikce Marshallových ostrovů umožňuje společnostem vydat akcie na majitele, ty je však nuté zaregistrovat u místního agenta, stejně jako všechny jejich následné převody. Z tohoto důvodu jsou vhodnější akcie na jméno, jejichž evedenci vede pouze společnost samotná.

Účetnictví a audit

Vedení účetnictví je sice formálně požadováno, ale neexistuje vynutitelná povinnost účetnictví ani účetní závěrky předkládat žádnému státnímu úřadu. Audit hospodářských výsledků není požadován. To vše platí pouze pokud společnost nemá některou ze speciálních licencí a nemá příjmy ze zdrojů na území Marshallových ostrovů.

Od poloviny roku 2020 je vyřadováno, aby všechny splečnosti zasílaly vládě výroční zprávu obsahující informace o daňové rezidenci společnosti nebo o splnění požadavků pro získání daňové rezidence Republiky Marshallovy ostrovy.

Anonymita a diskrétnost

Marshallovy ostrovy kladou důraz na maximální anonymitu a diskrétnost údajů o zde registrovaných společnostech a jejích vlastnících. Registr offshore firem je veřejnosti částečně přístupný a obsahuje pouze údaje o jménu, adrese a datu založení společnosti, seznam ředitelů a akcionářů vede pouze samotná offshore společnost a registrační agent. S ohledem na nutnost registrace akcií na majitele je výhodnější založení společnosti vydávající pouze akcie na jméno, které jsou evidovány pouze v rámci společnosti.

Ostatní informace

Marshallovy ostrovy patří mezi přední offshore lokalitu, která je v poslední době stále více preferována odborníky v oblasti práva, mezinárodního obchodu a investic. Bezkonkurenční je zejména rychlost zakládání společností a možnost prověřování existence společností prostřednictvím sítě internet.

Odkaz na registr společností na Marshallových ostrovech

Máte-li zájem o založení IBC společnosti na Marshallových ostrovech, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.