Velká Británie

Obecná charakteristika jurisdikce

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k severozápadní části Evropy. Spojené království patří k nejrozvinutějším státům světa, je pátou největší ekonomikou světa a mimo jiné je i členem G8. Měnou ve Velké Británii je britská libra - GBP (zhruba od roku 800 n. l.). Státním zřízením je Spojené království konstituční monarchií. Londýn je jedním ze tří hlavních ekonomických center světa, společně s New Yorkem a Tokiem. V hlavním městě je nejvyšší životní úroveň v Evropě (dosahuje 250% průměru EU). Velká Británie dále disponuje velmi širokou paletou smluv o zamezení dvojího zdanění, které uzavřela s téměř stovkou zemí.

 

Právní forma společností

Britská forma společnosti s ručením omezeným, tzv. Limited, nemá v Evropě konkurenta co do jednoduchosti a rychlosti založení společnosti. Jakkoli se dokonce i Irsko s nižším daňovým zatížením jeví jako atraktivní země, ve Velké Británii jsou podmínky pro podnikání příznivější. Limited je silně rozšířena zejména v Německu, kde počet těchto společností, resp. jejich poboček, dokonce překonal počet německých akciových společností (AG).

Společnosti zakládané ve Velké Británii jsou založené podle zákona o společnostech z roku 2006 (Companies Act 2006), následně několikrát novelizovaného. Jedná se o místní rezidentní společnosti s omezeným ručením (Private Limited Company).

Sepsané stanovy společnosti a společenská smlouva, jakož i informace o akcionářích a ředitelích, se doručují na britský registr firem (Companies House), který společnost zapíše. Ředitelem nebo akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba (od 01.10.2008 musí mít každá společnost na pozici ředitele alespoň jednu fyzickou osobu); pobyt či sídlo ředitele není teritoriálně omezeno. Registr firem je veřejně přístupný, avšak ochrana soukromí se dá zabezpečit dosazením nominee akcionářů, popř. lze vytvořit vhodnou firemní strukturu.

Účetnictví

Společnosti musí vést účetnictví a mají zákonnou povinnost odevzdat britskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisku a ztráty, případně komentovaný registrovaným auditorem ve Velké Británii. Všechny tyto dokumenty se společně s výroční zprávou (Confirmation Statement, dříve Annual Report) předávají obchodnímu registru.

Naše společnost je schopna zajistit vedení účetnictví přímo u poskytovatele účetnických služeb ve Velké Británii. Pro více informací nás prosím kontaktujte e-mailem na: acc@terrinvest.com nebo na telefonním čísle uvedeném v našich kontaktech.

Povinnost registrace k DPH (Value Added Tax)

V některých případech vzniká povinnost registrace k DPH, a to např.:

 • pokud roční obrat zboží či služeb podléhající DPH přesáhne hodnotu 85.000 GBP; pokud této hranice bylo dosaženo dočasně, je možné zažádat o výjimku
 • pokud daňový subjekt dodává do Severního Irska  a dosáhne obratu 70.000 GBP
 • pokud zboží či služby dovážíte z EU do Velké Británie britskému zákazníkovi, který není registrován k DPH a hodnota přesáhne určitou hranici (v současné době 70.000 GBP), tento případ nejčastěji nastává u internetového nebo zásilkového prodeje
 • pokud se jedná o dodání zboží podléhající spotřební dani (např. alkoholické a tabákové výrobky)

Dobrovolná registrace a její výhody

K DPH je možné se registrovat také dobrovolně. Registrace přináší jisté výhody, pokud:

 • prodáváte položky zdaněny nulovou sazbou, ale zároveň nakupujete zboží či služby standardně zdaněny; můžete tak žádat o navrácení DPH
 • jste doposud nic neprodal a neočekáváte, že byste prodal zboží či služby během daňového období, pak stále můžete žádat o náhradu DPH, pokud jste nakoupil zboží standardně zdaněné

Více informací o registraci k DPH, spolu s aktuálními limitujícími hodnotami pro registraci naleznete na stránkách HMRC. Upozorňujeme, že proces registrace k DPH je poměrně složitý a zdlouhavý. 

VAT number (daňové číslo)

Jakmile jste registrováni k DPH, nyní musíte vyčkat na přidělení daňového čísla. To může trvat od několika dní až po dobu 1 roku v případě, že Vás britský finanční úřad požádá o doplnění informací. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: acc@terrinvest.com.


Daň z příjmu právnických osob

Mezi Velkou Británií a Českou republikou byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění již v roce 1992 (89/1992 Sb.).

Sqazba daně z příjmu právnických osob činí pro zdaňovací období od 01.04.2022 - 31.03.2023 19 %, od 01.04.2023 potom 25 %. Není tedy zřejmě úplně namístě uvádět a propagovat britské společnosti na stránkách pojednávajících především o daňových rájích, ale britské společnosti jsou unikátní jednoduchostí procesu založení i následné správy společnosti.

Výhody britské Limited společnosti:

 • vysoká vážnost právní formy, jde o  formu kapitálové společnosti obdobnou celém světě řídícím se anglosaským právem
 • stabilní a jednoduché právní prostředí (např. není třeba účasti notáře pro provádění změn ve společnostech)
 • garantované vyloučení rizika ručení privátním jměním jednatelů, popř. společníků v případě insolvence
 • výše vkladu do základního kapitálu je již od 1 GBP; není potřeba prokazovat složení základního kapitálu při založení společnosti
 • široké spektrum podnikatelských aktivit bez dokladů o kvalifikaci, předmět podnikání je zákonem vymezen negativně
 • unikátní rychlost založení společnosti - díky napojení naší společnosti na systém britského registračního úřadu Companies House se nám podařilo založit společnost i za 4 minuty od elektronického odeslání údajů

Online registr společností

Máte-li zájem o založení Limited společnosti ve Velké Británii, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.