Prodlení s úhradou poplatků za správu společnosti

Pokud dojde nedopatřením k prodlení s úhradou poplatků za správu společnosti (která zahrnuje i platbu paušální daně nebo licenčního poplatku), neznamená to automaticky ještě její zrušení. Většina států umožňuje opětovné uvedení společnosti do funkčního stavu, obvykle však po úhradě penále.

Výše penále se liší stát od státu, např. na Seychelách činí USD 80 za každé započaté čtvrtletí prodlení, v USA od USD 100 do USD 400 (Florida). V evropských zemích jsou namísto penále udělovány pokuty, např. ve Velké Británii začínající na GBP 100, tyto pokuty však mohou vyšplhat až na několik tisíc GBP.

V období, kdy je společnost v prodlení s placením poplatků za správu společnosti, obvykle nemůže konat žádné právní úkony (pod sankcí jejich neplatnosti); v případě využití služeb nominee ředitele není vydána z tohoto důvodu ani plná moc.
 

Pro přesný výpočet penále nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: admin@terrinvest.com