Estonsko

Všeobecná informace o jurisdikci a geografická poloha

Estonsko je nejsevernější z pobaltských zemí. Jde o přímořský stát, jehož hranici tvoří z větší části Baltské moře; suchozemskou hranici má Estonsko na východě s Ruskem a na jihu s Lotyšskem. Hlavním městem je Tallinn, ležící na severním pobřeží. Na konci první světové války (1918) vyhlásilo Estonsko a Lotyšsko svoji nezávislost na Sovětském Rusku, která byla ukončena po dvou desetiletích okupací ze strany Rudé armády. Po německé invazi do Sovětského svazu v roce 1941 se Estonsko načas ocitlo pod německou kontrolou, dokud nebylo ke konci druhé světové války (1945) Sověty dobyto nazpět. Součástí Sovětského svazu jako Estonská sovětská socialistická republika zůstalo Estonsko až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Většinu obyvatelstva Estonska tvoří Estonci, estonsky hovoří v této zemi 85 % obyvatel, i když Estonci tvoří pouze 70 % obyvatelstva. Od sovětské okupace v zemi žije též početná ruská menšina (25 %).

Estonsko je od roku 2004 členem Evropské unie a NATO a od roku 2010 členem OECD. Od roku 2011 se zde jako v prvním pobaltském státě začalo platit eurem.

 

Právní forma obchodní společnosti

Nejčastěji užívanou právní formou společnosti je estonská forma společnosti s ručením omezeným – OÜ (osaühing). Z obchodněprávního hlediska je tento typ společnosti podobný české formě s. r. o.

 

Proces založení

Společnost (nejčastěji užívanou právní formou společnosti je estonská forma společnosti s ručením omezeným – OÜ; osaühing), je založena během cca 3 dnů, pokud jsou registru doručeny stanovy společnosti a společenská smlouva, včetně adresy sídla společnosti a povinné kontaktní osoby v Estonsku (nelze použít P. O. Box). Standardy kvality, pokud se týká dokumentů společnosti, jsou na velmi vysoké úrovni, jak jsme zvyklí v evropských jurisdikcích. Doručení dokumentů na adresu klienta lze očekávat cca. do 2 týdnů.

Společnost se nejčastěji zakládá elekronicky vzdálenou formou, k tomu je však třeba získat pro všechny zůčastněné osoby tzv. elektronickou rezidenci. Estonsko jako první stát na světě umožnilo stát se tzv. "elektronickými občany" obyvatelům dalších téměř 140 států. Pro naše klienty jsme udělení estonské elektronické rezidence schopni zajistit, je však třeba počítat s jednou osobní návštěvou v naší kanceláři a jednou osobní návštěvou estonského velvyslanectví (dle vlastního výběru). Zákonná lhůta pro udělení/neudělení residence činí tři měsíce, dle našich zkušeností ji však je možné obdržet již za necelé dva týdny.

Klienti si mohou o elektronickou rezidenci požádat i sami, a to na internetové stránce estonské pohraniční policie:  https://eresident.politsei.ee/

 

Následné kroky pro úspěšné založení společnosti:

Ustanovení akcionáře a člena představenstva společnosti

Obě pozice může zastávat stejná osoba, přičemž není nijak limitována státní příslušnost ani pobyt takových osob (s výjimkou občanů mezinárodně sankcionovaných zemí). Akcionářem estonské společnosti může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, která bude schopna dostatečně prokázat svoji právní subjektivitu a jednatelská oprávnění svých zástupců. Dokumentace k akcionáři, je-li jím právnická osoba, musí být v anglickém nebo estonském jazyce a musí být opatřeny apostilou.

Základní kapitál a daně

Minimálním autorizovaným základním kapitálem je od února 2023 pouze 0,01 EUR a musí být splacen do jednoho roku od založení společnosti. Není třeba prokazovat splacení základního kapitálu obchodnímu rejstříku, postačí, aby taková platba skutečně proběhla a byla řádně zaúčtována.

Určení sídla společnosti

Sídlo společnosti musí být na území Estonska na jednoznačně určené adrese a v místě, které je vhodné pro výkon podnikatelské činnosti nebo pro existenci administrativního sídla.

Společenská smlouva a stanovy

Tyto dokumenty je nutné zpracovat a vložit do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronického registračního portálu.

Ustanovení kontaktní osoby v Estonsku

Pokud není člen představenstva společnosti rezidentem Estonska (elektronická rezidence pro tyto účely nelze použít), musí společnost ustanovit tzv. kontaktní osobu pro komunikaci s estonskými úřady (funkce obdobná registračnímu agentovi u offshore společností).

Podání návrhu na registraci společnosti a úhrada registračního poplatku

Vše probíhá elektronicky na státním registračním portálu pod naším dohledem, od klienta je potřebný pouze elektronický podpis dle námi zadaných instrukcí.

Založení bankovního účtu

Estonské společnosti velmi často využívají služby tzv. fintechových poskytovatelů platebních služeb, jako jsou například Revolut, Paysera nebo Wise. Přehled dostupných poskytovatelů těcho služeb je uveden v sekci Bankovnictví. Pro estonskou společnost však obvykle není probém otevřít bankovní účet v klasické bance. 

Ředitelé a akcionáři

Ředitelem estonské společnosti může být libovolná fyzická osoba bez trvalého pobytu nebo sídla v Estonsku, akcionářem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, která bude schopna dostatečně prokázat svoji právní subjektivitu a jednatelská oprávnění svých zástupců.

 

Základní kapitál a daně

Minimálním autorizovaným základním kapitálem je od února 2023 pouze 0,01 EUR a musí být splacen do jednoho roku od založení společnosti. Není třeba prokazovat splacení základního kapitálu, postačí, aby taková platba byla řádně zaúčtována.

Zdaňovací období pro účely daně z příjmů začíná pro společnost zápisem do obchodního rejstříku (bez ohledu na to, kdy společnost zahájí svoji činnost) a končí 31. prosince. Daň z příjmu platí všechny rezidentní společnosti, stanoví se na základě vykázaného hospodářského výsledku. Lineární sazba daně z příjmů pro právnické osoby činí obecně 20 % (22 % od 01.01.2025). Pokud však společnosti svůj zisk reinvestují nebo kumulují ve společnosti, nemusí platit žádnou daň z příjmů až do doby, kdy vybírají ze společnosti dividendu, resp. podíl na zisku. Teprve při výplatě dividendy se související vyplácený zisk daní jíž výše zmíněnou sazbou (nejedná se o srážkovou daň). Jedná se v evropském kontextu o poměrně unikátní daňový systém, který podporuje rozvoj domácí ekonomiky a brání vyvádění kapitálu do jiných zemí. Definice reinvestice zisku je však natolik rozsáhlá, že umožňuje relativně snadné využití prostředků, které legálně nepodléhaly předchozímu zdanění.

Daň z přidané hodnoty je uplatňována na dodávky zboží, služeb, dovozy, spotřebu. Jako plátce daně musí být registrován subjekt, jehož obrat za posledních 12 měsíců překročí € 40 000 (platí od 01.01.2018). Je možné se zaregistrovat i jako dobrovolný plátce s nižším obratem. Jakmile je registrace provedena, vzniká plátci daně povinnost předkládat daňová přiznání v měsíční frekvenci. Základní sazba daně činí od 01.01.2024 22 % (20 % do 31.12.2023), snížená potom 9 %, jež se vztahuje na dodávky knih, periodického tisku, léků a zdravotních pomůcek a 13 % na ubytovací služby.

 

Účetnictví a audit

Všechny obchodní společnosti musí vést účetnictví a mají zákonnou povinnost odevzdat estonskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisku a ztráty. Je -li společnost registrována k dani z přidané hodnoty, musí podávat měsíční přiznání k této dani.

Naše společnost je schopna zajistit vedení účetnictví přímo u poskytovatele účetnických služeb v Estonsku. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte e-mailem na adrese: admin@terrinvest.com nebo na telefonním čísle uvedeném v našich Kontaktech.

Estonské firmy se relativně snadno registrují k DPH, obvyklá lhůta pro registraci bývá většinou kratší než týden.

 

E-rezidence a elektronický stát

Estonsko jako první stát na světě umožnilo stát se tzv. "elektronickými občany" obyvatelům dalších téměř 140 států. Získáním elektronické rezidence může její nositel jednoduše spravovat svoji obchodní společnost, podepisovat na dálku dokumenty, efektivně komunikovat s daňovou správou, otevírat bankovní účty, apod.

Pro naše klienty jsme schopni zajistit udělení estonské elektronické rezidence, je třeba počítat s jednou návštěvou estonského velvyslanectví. Zákonná lhůta pro udělení residence činí tři měsíce, dle našich zkušeností ji však je možné obdržet již za necelé dva týdny.

 

Ostatní informace

Estonsko je ekonomicky i technologicky vysoce vyspělou zemí. Zajímavostí je zejména velice nízký veřejný dluh ve vztahu k HDP - cca. 18 %. Pro srovnání stejný ukazatel v dalších zemích: Slovinsko 70 %, ČR 44 %, Lotyšsko 43 %, Itálie 145 %, Japonsko 264 %. V zemi již v předminulém desetiletí proběhla rozsáhlá elektronizace státní správy; od roku 2005 je například již možné volit přes internetovou síť, elektronická správa obchodních společností je rovněž naprostou samozřejmostí.

Země není uvedená na žádném seznamu mezinárodních organizací jakožto země podporující terorismus nebo praní špinavých peněz. Nemáme aktuálně žádné poznatky, že by klienti měli problémy s otvíráním bankovních účtu nebo se zápisem společností do veřejných rejstříků.

Estonsko i Česká republika se řadí mezi smluvní státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (viz. vyhláška MZV č. 45/1999 Sb.), konečné ověření listiny se provádí formou tzv. apostily pro použití jak v ČR, tak v Estonsku.

Estonsko má s Českou republikou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovém úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 26.05.1995, pod č. 184/1995 Sb.).

Máte-li zájem o založení OÜ společnosti v Estonsku, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář. Díky naší fyzické přítomnosti v kancelářích Estonsku Vám můžeme poskytnout maximálně kvalifikované informace a rady.