USA

Všeobecné informace o jurisdikci a geografická poloha

Spojené státy americké získaly nezávislost na Velké Británii 4.7.1776 aktem tzv. Prohlášení nezávislosti třinácti britských kolonií (právě proto má americká vlajka 13 pruhů). Padesát hvězd na americké vlajce potom znamená, že v dnešní době mají USA padesát států sdružených v tzv. konfederačním systému. Spojené státy mají rozlohu 9.833.517 km2 a v roce 2023 přesáhl počet obyvatel 340 milionů. Z ekonomického hlediska jsou Spojené státy hospodářsky nejsilnější zemí na světě. Spojené státy nejsou obecně používány za daňový ráj, některých zákonných možností lze však využít až k úplnému osvobození příjmů od daně. Úředním jazykem je de facto angličtina (ačkoliv legislativa otázku úředního jazyka neupravuje), na jihu a jihozápadě země se však hojně užívá i španělština.

 

Právní forma daňově zvýhodněné společnosti

Daňově zvýhodněné společnosti se v USA nazývají Limited Liability Company (zkráceně LLC). Společnost má formu osobní společnosti s tím, že společníci neručí za závazky společnosti. Stejně jako osobní společnosti v České republice, i LLC přenáší zdanění svých zahraničních příjmů přímo na společníky společnosti. Nutností je tak využít kombinace americké LLC spolu s jinou offshore společností, jejíž příjmy ze zahraničních zdrojů budou osvobozeny od daně. Povinností společnosti je udržovat své statutární sídlo ve zvoleném státě USA a mít zde i svého registračního agenta. Společnost nesmí mít příjmy a výdaje ze zdrojů nebo na území USA. Legislativa USA je mimořádně komplikovaná, a proto je třeba každý obchodní případ a záměr založit společnost předem podrobně prokonzultovat.

 

Proces založení

Veřejnému registru firem se předkládá zakladatelská listina společnosti. Společnost je možné založit během 3 - 4 týdnů v závislosti na zvoleném státě USA. Dále je třeba počítat i s prodlením při doručování dokumentů na klientovu adresu, nicméně kurýrní služby v USA jsou na poměrně vysoké úrovni a tak jsou dokumenty na místě určení obvykle do 3 - 4 dnů po založení společnosti.

Statutární zástupci a společníci

Statutárním zástupcem společnosti může být jak fyzická, tak právnická osoba (např. jiná offshore společnost). Každá společnost musí mít minimálně jednoho manažera a jednoho společníka, nikdo ze statutárních zástupců ani společníků nesmí být rezidentem nebo plátcem daně v USA, společníkem nebo manažerem však může být jiná americká LLC ve stejném daňovém režimu. Valné hromady společnosti se mohou konat kdekoliv na světě, musí se však konat alespoň jedenkrát ročně.

Základní kapitál a daně

Standardně zakládáme společnosti se základním kapitálem ve výši 200.000 USD, což je vhodná částka pro aplikaci nejnižších ročních poplatků za společnost. Základní kapitál musí být formálně plně splacen, peníze však není nutné nikde deponovat.

Účetnictví a audit

Po amerických společnostech se nepožaduje předkládání účetnictví ani audit účetní závěrky, pokud splňují následující podmínky:

 • nemají příjmy ze zdrojů na území USA a ani jim nevznikly na území USA žádné výdaje;
 • nemají na území USA zaměstnance;
 • společník nebo statutární zástupce společnosti není daňovým rezidentem USA;
 • nevlastní na území USA žádný majetek.

Anonymita a diskrétnost

Registr firem je veřejnosti přístupný (dokonce i na internetu) a kdokoliv může získat výpis z tohoto registru (teoreticky i český správce daně). Proto je vhodné využít služby Nominee Managera pro vyšší anonymitu či diskrétnost. Povaha společnosti neumožňuje anonymní vlastnictví podílu ve společnosti, neboť se jedná o osobní společnost, vlastníci podílu na společnosti se však do veřejného rejstříku nezapisují, anonymita vlastníků společnosti je tak vůči třetím osobám, a tedy i veškerým úřadům maximální. Upozorňujeme, že je velice komplikované otevřít pro LLC společnost z USA jakýkoliv bankovní účet.

S účinností od 01.01.2024 vzniká nově založeným společnostem v USA registrovat každou nově založenou společnost u federálního daňového úřadu (IRS) a zároveň poskytnout federální vládě informace o skutečném majiteli společnosti. Společností založených do konce roku 2023 se tato povinnost prozatím netýká.

Online přístupy k registrům společností

Nabídka jednotlivých jurisdikcí

V současné době jsme schopni zajistit založení LLC společnosti v těchto státech USA:

Jurisdikce (stát) Kód státu
Poplatky za založení
a 1. rok  správy
Obnovovací poplatky
v dalších letech
Termín splatnosti obnovovacích poplatků 
Delaware DE € 2.290 € 1.490 1. květen
Florida FL € 2.290 € 1.390 1. duben
Nevada NE € 2.890 € 1.490 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
New York NY € 2.590 € 1.390 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Oregon OR € 2.290 € 1.390 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Washington D. C. DC € 2.590 € 1.490 1. duben
Washington WA € 2.590 € 1.390 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Wyoming WY € 2.290 € 1.390 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti

 

Uvedené poplatky zahrnují zejména tyto služby:

 • založení společnosti, poskytnutí registrovaného sídla společnosti (nikoliv obchodní adresy), služby registračního agenta
 • doručení dokumentů souvisejících se založením společnosti klientovi na území ČR
 • při zaslání do zahraničí je třeba počítat s navýšením o cenu kurýrní služby (cca. EUR 100)
 • zaplacení veškerých poplatků místní vládě
 • opatření dokumentů apostilou v potřebném rozsahu
 • registrace společnosti u federálního daňového úřadu (IRS) a získání EIN čísla
 • registrace skutečného majitele společnosti do databáze skutečných majitelů
 • sada vzorových dokumentů pro činnost společnosti (Minutes of Meeting, Operating Agreement, apod.)
 • razítko společnosti s názvem společnosti, identifikační, číslem a místem registrace, samobarvící
 • konzultace před založením společnosti i v průběhu registračního procesu v českém nebo anglickém jazyce

Roční obnovovací poplatky zahrnují zejména tyto služby:

 • poskytnutí registrační adresy společnosti, služby registračního agenta na 1 rok a zaplacení všech poplatků a daní na území USA pro společnosti v daňově nerezidentním režimu
 • poplatky též zahrnují zpracování povinných hlášení a formulářů pro státní i federální úřady USA
 • jednotlivé státy USA mají stanovena různá data, ke kterým jsou splatné poplatky obnovení společnosti; může se tak stát, že roční obnovovací poplatek ve druhém roce existence společnosti bude splatný dříve, než za jeden rok

Nadstandardní služby za příplatek (cena služeb na vyžádání):

 • poskytnutí nominee manažerů a společníků pro zvýšení anonymity klientů
 • poskytnutí nominee skutečných majitelů
 • vypracování plných mocí, zápisů o rozhodnutích ředitelů, zápisů z valných hromad, apod.
  Pro sepsání dodatečné plné moci je nutný písemný pokyn skutečného majitele a předložení kopie osobního dokladu zmocněnce !!!
 • poskytnutí obchodní adresy, přeposílání pošty, poskytnutí telefonních linek (doporučujeme zřídit přes aplikace Skype nebo Phoner)
 • registrace internetových domén, zřízení e-mailových schránek, fakturace, překladatelské služby, sekretářské služby

Kompletní ceník poskytovaných služeb


Spotřební materiál

 • kancelářské papíry, rozměr Letter, standardně užívané  USA - 500 listů - CZK 2500
 • zlaté (pečetní) kolečko pod reliéfní razítko - 1 ks - CZK 20

Služby nabízené na této stránce jsou poskytovány zahraničními subjekty sídlícími obvykle ve státě požadované registrace společnosti. Máte-li zájem o založení LLC společnosti v USA, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.