Obchodování se zbožím (dovoz, vývoz, dodání v rámci EU)

Převod zboží a služeb, transferová cena

Metoda tzv. transferové ceny je běžně používaná nadnárodními společnostmi, ale mohou ji s úspěchem použít i menší dovozci a vývozci. Tato metoda spočívá v ocenění prodávaného či nakupovaného zboží či služeb na cestě od zdroje po konečného klienta tak, aby zisk byl realizován v tom prvku struktury, který podléhá nízkému zdanění. V případě, že je tato praktika správně aplikována s ohledem na ustanovení tuzemských zákonů, není nelegální. Z podstaty metody transferové ceny vyplývá, že její možnosti použití jsou tím širší, čím obtížnější je stanovení obvyklé ceny (zakázková výroba, jedinečné vlastnosti výrobku, monopol, apod.).

Mezinárodní obchod je tak jedním z nejčastějších motivů pro použití daňově zvýhodněných společností, neboť subjekt založený ve vhodné zemi se může stát výborným řídícím centrem pro obchodní transakce všeho druhu. Takto vzniklá struktura též může velmi účinně využívat i vyspělých logistických služeb – v současném globalizovaném světě není problém zařídit veškerou dopravu a skladování při cestě zboží ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím spedičních a logistických firem, které taktéž využívají výhod nabízených např. zónami volného obchodu, svobodnými celními pásmy a celními sklady.

Tato strategie však může být ze strany některých států postižena případnou obchodní válkou, která má za následek zvyšování dovozních cel na některé druhy zboží nebo komodity. Při mezinárodním obchodu se zbožím je vždy nutné kalkulovat s celním zatížením!

Upozorňujeme, že toto řešení nelze aplikovat při vnitrostátním obchodě!

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko

 

Poskytování zprostředkovatelských služeb v zahraničním obchodě

Velice oblíbené jsou daňově zvýhodněné společnosti v oblasti zprostředkovatelských provizí a nejrůznějších agenturních služeb v zahraničním obchodě – od garance dodávek v určité ceně, kvalitě a termínu až po získávání nových zákazníků, garance plateb a platebních podmínek a mnohých dalších.

Upozorňujeme, že anii toto řešení nelze aplikovat při vnitrostátním obchodě!

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko, Velká Británie

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.