Estonsko - nový trend v daňovém plánování

7. 11. 2023

Dlouhá léta zaběhnuté systémy podnikání a s ním spojeného daňového plánování se mění. Pod tlakem vesměs socialistických vlád kolabují tradiční daňové ráje, některým státům se však daří je nahrazovat a zaujmout svými sofistikovanými daňovými systémy podnikatele z celého světa.

Útlum klasických daňových rájů

V posledních pěti letech, zejména po aktivaci legislativy FATCA v USA a přijetí standardů všeobecné výměny finančních informací organizované OECD, je stále větší problém založit a provozovat administrativně a finančně nenáročnou entitu, na kterou se bude vztahovat zvýhodněný daňový režim a pro kterou bude možné založit běžný bankovní účet bez extrémních požadavků na minimální zůstatky.

Místo dříve populárních jurisdikcí jako jsou Kypr, Malta, Singapur (příliš vysoké náklady na provoz) nebo Hong Kong (vysoké náklady na provoz, časté hloubkové daňové kontroly a aktuálně i mimořádná politická nestabilita) je nyní trochu překvapivým fenoménem Estonsko - nejsevernější z pobaltských zemí.

 

Čím je Estonsko tak zajímavé?

Především daňovým systémem, který umožňuje obchodním společnostem neplatit žádnou daň z příjmů, pokud ze společnosti nevybírají dividendy, resp. podíly na zisku. Zisk tedy postačuje ve společnosti kumulovat nebo jej reinvestovat (a to i prostřednictvím dceřiných společností) a zákonná podmínka pro daňové osvobození je splněna. Definice reinvestice zisku je přitom natolik rozsáhlá, že umožňuje relativně snadné využití prostředků, které legálně nepodléhaly předchozímu zdanění.

Tento daňový systém existuje v Estonsku již od roku 2000, takže se dá bezesporu označit jako systém stabilní a nikoliv jako dobový výstřelek. Estonsko navíc v posledních letech vyvinulo a spustilo velice pokrokový systém e-governmentu, který umožńuje jednoduchou elektronickou správu jak osobních, tak firemních záležitostí (včetně daňových), i např. vzdálené otevírání bankovních účtů. Obchodní společnosti se tak dají efektivně řídit odkudkoliv na světě.

Estonsko je také již od roku 2004 členem Evropské unie a NATO a od roku 2010 členem OECD. Od roku 2011 se zde jako v prvním pobaltském státě začalo platit eurem.

 

Proces založení

Společnost (nejčastěji užívanou právní formou společnosti je estonská forma společnosti s ručením omezeným – OÜ; osaühing), je založena během cca 3 dnů, pokud jsou registru doručeny stanovy společnosti a společenská smlouva, včetně adresy sídla společnosti a povinné kontaktní osoby v Estonsku (nelze použít P. O. Box). Standardy kvality, pokud se týká dokumentů společnosti, jsou na velmi vysoké úrovni, jak jsme zvyklí v evropských jurisdikcích. Doručení dokumentů na adresu klienta lze očekávat cca. do 2 týdnů.

Společnost se nejčastěji zakládá elekronicky vzdálenou formou, k tomu je však třeba získat pro všechny zůčastněné osoby tzv. elektronickou rezidenci. Estonsko jako první stát na světě umožnilo stát se tzv. "elektronickými občany" obyvatelům dalších téměř 140 států. Pro naše klienty jsme udělení estonské elektronické rezidence schopni zajistit, je však třeba počítat s jednou osobní návštěvou v naší kanceláři a jednou osobní návštěvou estonského velvyslanectví (dle vlastního výběru). Zákonná lhůta pro udělení/neudělení residence činí tři měsíce, dle našich zkušeností ji však je možné obdržet již za necelé dva týdny.

Klienti si mohou o elektronickou rezidenci požádat i sami, a to na internetové stránce estonské pohraniční policie:  https://eresident.politsei.ee/

Požádat o elektronickou rezidenci Estonské republiky

 

Následné kroky pro úspěšné založení společnosti:

Ustanovení akcionáře a člena představenstva společnosti

Obě pozice může zastávat stejná osoba, přičemž není nijak limitována státní příslušnost ani pobyt takových osob (s výjimkou občanů mezinárodně sankcionovaných zemí). Akcionářem estonské společnosti může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, která bude schopna dostatečně prokázat svoji právní subjektivitu a jednatelská oprávnění svých zástupců. Dokumentace k akcionáři, je-li jím právnická osoba, musí být v anglickém nebo estonském jazyce a musí být opatřeny apostilou.

Základní kapitál a daně

Minimálním autorizovaným základním kapitálem je od února 2023 pouze 0,01 EUR a musí být splacen do jednoho roku od založení společnosti. Založení společnosti s příliš nízkým základním kapitálem však nedoporučujeme, neboť takový subjekt není následně považován za seriozního partnera především pro banky a finanční instituce.

Určení sídla společnosti

Sídlo společnosti musí být na území Estonska na jednoznačně určené adrese a v místě, které je vhodné pro výkon podnikatelské činnosti nebo pro existenci administrativního sídla.

Společenská smlouva a stanovy

Tyto dokumenty je nutné zpracovat a vložit do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronického registračního portálu.

Ustanovení kontaktní osoby v Estonsku

Pokud není člen představenstva společnosti rezidentem Estonska (elektronická rezidence pro tyto účely nelze použít), musí společnost ustanovit tzv. kontaktní osobu pro komunikaci s estonskými úřady (funkce obdobná registračnímu agentovi u offshore společností).

Podání návrhu na registraci společnosti a úhrada registračního poplatku

Vše probíhá elektronicky na státním registračním portálu pod naším dohledem, od klienta je potřebný pouze elektronický podpis dle námi zadaných instrukcí.

Založení bankovního účtu

Estonské společnosti velmi často využívají služby tzv. fintechových poskytovatelů platebních služeb, jako jsou například Revolut, Paysera nebo Wise. Přehled dostupných poskytovatelů těcho služeb je uveden v sekci Bankovnictví. Pro estonskou společnost však obvykle není probém otevřít bankovní účet v klasické bance. 

 

Účetnictví a audit

Všechny obchodní společnosti musí vést účetnictví a mají zákonnou povinnost odevzdat estonskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisku a ztráty, u osob registrovaných k DPH i měsíční daňová přiznání. Naše společnost je schopna zajistit vedení účetnictví přímo u poskytovatele účetních služeb v Estonsku. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte e-mailem na adrese: acc@terrinvest.com nebo na telefonním čísle uvedeném v našich Kontaktech.

Estonské firmy se relativně snadno registrují k DPH, obvyklá lhůta pro registraci bývá většinou kratší než týden.

 

Co pro klienty můžeme udělat my

Zajistíme kompletní proces založení společnosti, včetně asistence při žádosti o udělení elektronické rezidence, registraci firmy k dani z příjmů i k DPH, založení bankovního účtu, sjednání kontaktu s účetní firmou, možná je i komunikace s účetními prostřednictvím naší společnosti. Společnostem zajistíme vhodné sídlo a samozřejmostí je ustanovení naší estonské koncernové společnosti kontaktní osobou pro styk s úřady.  Pro estonské společnosti následně poskytujeme 100% následnou podporu v oblasti účetní, daňové i právní, v Estonsku máme naši vlastní kancelář personálně vybavenou právníkem, na kterého je možné se kdykoliv obrátit.

Ceník poskytovaných účetních služeb

 

Co musí udělat klient v případě zájmu

Pro založení společnosti a případně bankovního účtu budeme vyžadovat pouze obvyklé dokumenty nutné pro zakládání společností, tj. osobní doklady a dokument prokazující adresu a dále finanční prostředky na úhradu našich služeb a státních poplatků. Rovněž uvítáme, když bude mít klient vymyšlené alespoň dva názvy pro společnost. To je vše, zbytek již zařídíme my.

 

Co je potřeba si uvědomit

Estonsko je poměrně transparentní stát a data o společnostech, jejich statutárních zástupcích jsou dohledatelná prostřednictvím internetu, firmy tedy nemohou primárně sloužit k dělání vylomenin. Pro estonské společnosti neposkytujeme služby nominee ředitelů ani akcionářů. Stejně jako pro mnoho dalších jurisdikcí i zde platí demostrativní výčet činností, kdy není možné použít zahraniční společnost.

 

Další informace o Estonsku naleznete v našem článku Estonsko.

Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme na našich kontaktech. Jednodušší dotazy můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře.