Dokumenty k založení společnosti

Pro všechny jurisdikce
  • 2 platné doklady totožnosti (nejlépe OP i pas) všech ředitelů, vlastníků a zmocněnců (v případě využití služby Nominee ředitele); alespoň v jednom z dokladů musí být uvedeno místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu.
     
  • doklad k ověření adresy všech ředitelů a vlastníků - např. výpis z účtu kreditní karty, vyúčtování telefonu, vody, SIPO, apod.; adresa na tomto dokladu musí korespondovat s adresou uvedenou v průkazu totožnosti. Dokument lze nahradit i platným řidičským průkazem, pokud již nebyl použit jako jeden z dokladů totožnosti.
Specifické požadavky některých jurisdikcí:
  • Estonsko - pokud klient disponuje elektronickou rezidencí v Estonsku - kopie / scan  karty prokazující  elektronickou rezidenci
  • Kypr - bankovní reference nebo profesionální reference vystavená advokátem, daňovým poradcem nebo auditorem (včetně kopie osvědčení o členství v příslušné komoře) všech ředitelů a vlastníků - (pro již známé klienty tento dokument vystavíme sami).

Pro založení nebo pořízení společnosti je třeba v našich kancelářích předložit originály požadovaných dokumentů, kde je pro tyto účely okopírujeme a opatříme speciální ověřovací doložkou.

Pro on-line založení společnosti je třeba ověřit kopie dokumentů u notáře (včetně osobních dokladů) a takto ověřené kopie zaslat na adresu naší kanceláře. Úřední ověření dokladů nelze na základě restrikce v zákoně není možné provést v České republice.

Předkládané dokumenty nesmí být starší dvou měsíců (s výjimkou dokladů totožnosti).