Zakládání společností na Slovensku

Slovensko provedlo v posledních letech daňové reformy, které jsou příznivé pro podnikatelské prostředí a vedly před globální ekonomickou krizí k mimořádně vysokému růstu slovenského hospodářství a ke vstupu do Eurozóny.

Protože Slovensko umožňuje zakládání i vedení společností rovněž cizozemcům, může i český podnikatel těžit ze slovenských reforem a umístit zde část svého podnikání.

Standardně zakládáme společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem 5.000 EUR se sídlem v Bratislavě, je však samozřejmě možné společnost založit i na základě jiných požadavků.

 

Hlavní znaky slovenských společností

 • základní kapitál při zakládání společnosti nemusí být deponován na bankovním účtu, postačí v hotovosti u správce vkladu
 • daň z příjmu právnických osob 22 %
 • jednoduchý a přehledný daňový systém
 • od 01.01.2009 je oficiální měnou na Slovensku EURO
 • příbuznost českému systému (úřady akceptují dokumenty v českém jazyce
 • nezdaňují se dividendy, resp. podíly na zisku, vyplacené fyzickým i právnickým osobám (na rozdíl od 15% zdanění v ČR u fyzických osob); výplata však podléhá u slovenských rezidentů 14 % zdravotnímu pojištění
 • neexistují daně dědická, darovací a  z převodu nemovitostí
 • možnost snížit základ daně o úroky z půjček mezi slovenskými rezidenty nebo o daňovou ztrátu až v pěti po sobě jdoucích obdobích (neexistují pravidla týkající se  minimální kapitalizace)
 • předmětem DPH není prodej podniku, prodej části podniku, emise cenných papírů, postoupení pohledávky ani úroky z bankovních účtů u  subjektů
 • finanční úřady nezkoumají „obvyklé transferové ceny“ mezi propojenými slovenskými subjekty

 

Cena za založení společnosti

Aktuálně nabízíme založení společnosti s ručením omezeným za cenu pouze

 • EUR 1.490 (DPH se neúčtuje).

Cena zahrnuje kromě všech úkonů nutných pro založení společnosti i vydání živnostenského listu pro 5 volných živností. V ceně jsou zohledněny i veškeré soudní a správní poplatky slovenským úřadům.

 

Nadstandardně dále nabízíme tyto služby

 • Registrace k dani z příjmů právnických osob, včetně převzetí osvědčení EUR 200
 • Registrace k DPH, včetně převzetí osvědčení (pouze pro ready-made společnosti) seznam společností s cenovou nabídkou zašleme na vyžádání
 • Poskytnutí sídla společnosti (Bratislava) EUR 680 / rok (bez DPH) - vč. dosílky
 • Poskytnutí slovenského telefonního čísla s přesměrováním na telefon klienta od EUR 20 / měsíc (záleží na aktuální nabídce operátora)
 • Registrace motorového vozidla EUR 1.990 / rok (bez DPH)

 

Máte-li zájem o založení společnosti na Slovensku, je třeba nám spolu se svými kontaktními údaji zaslat tyto informace na náš email : info@danovyraj.cz

 • požadovaný název společnosti (obchodní firma); zda je váš název originální, si můžete zkontrolovat zde;
 • sídlo společnosti;
 • předmět podnikání a seznam živností, které bude klient požadovat ohlásit;
 • iniciály nového jednatele (přesně tak jak jsou uvedeny v občanském průkazu);
 • iniciály nového společníka (přesně tak jak jsou uvedeny v občanském průkazu nebo ve výpisu z obchodního rejstříku);
 • výši základního kapitálu společnosti.

Informace o dalších službách, jejich dostupnosti a cenách Vám sdělíme na vyžádání. Kontaktujte nás na telefonu nebo e-mailem. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.