Rukověť zoufalého podnikatele po volbách 2017

15. 12. 2017

Stalo se to, to čeho se většina podnikatelů obávala. V říjnových volbách roku 2017 získala necelou polovinu hlasů českých voličů trojice politických stran vedená ve dvou případech bývalými agenty StB a v třetím případě xenofobním populistou. Při přepočtu na poslanecká křesla je výsledek ještě děsivější - jedná se celkem o 115 mandátů. Jak se k tomuto výsledku postavit?

Poslední vláda celé čtyři roky systematicky zvyšovala adminitrativní zátěž podnikatelů. Nejen kontrolními hlášeními, ale zejména necitlivě, nesmyslně a především překotně aplikovanou elektronickou evidencí tržeb. Nyní nás budou čekat další dvě vlny zavádění elektronické evidence tržeb, povinná evidence skutečných vlastníků právnických osob a do budoucna nakonec evidence úplně všeho. Jediné pozitivum tak přinesl dne 15.12.2017 Ústavní soud, který prozatím zrušil 3. a 4. fázi náběhu EET a s definitivní platností odmítl aplikaci EET na platby kartou.

Jak z toho ven?

Primárně je důležité vyhodnotit, nakolik se klientova podnikání všemožné regulace dotýkají.. Má-li klient své s. r. o., vlastní jej jako fyzická osoba a jeho obrat nepřevyšuje 1.000.000 Kč ročně, platby přichází na účet, není namístě přemýšlet o velkých změnách. To samé u fyzických osob samostatně výdělečně činných - u většimy živností je možné uplatnit výdajový paušál ve výši 60 % z příjmů a efektivní zdanění (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění) u příjmu 1.000.000 Kč činí cca. 12 %. To je v celoevropském kontextu velice slušné, navíc riziko jakékoliv kontroly ze strany správce daně je minimální. Zde nezbývá než doufat, že to takto vydrží i do budoucna.

Ostatní podnikatelé jsou na tom již o poznání hůře. Kromě kontrolních hlášení a EET (prozatím tedy jen pro podnikatele zařazené v 1. a 2. fázi) lze očekávat, že je zasáhnou další administrativní povinnosti.

Již od ledna roku 2018 budou muset právnické osoby sdělovat do veřejného rejstříku jména svých skutečných vlastníků. Asi proto, aby až firma bude mít nějaký problém, aby bylo na koho zakleknout. Existují sice nějaké dílčí možnosti, jak se této evidenci vyhnout, ale bude to pro firmy obvykle znamenat změnu vlastnické struktury.

Z téměř stovky států začnou proudit do České republiky údaje o skutečných vlastnících bankovních účtů a o zůstatcích na těchto účtech.

Stále však existují možnosti pro podnikání prostřednictvím zahraničních právnických osob, které do značné míry zjednodušují administrativní požadavky na firmy a přitom se stále jedná o kredibilní jurisdikce. Naprostým premiantem je nyní mezi zahraničními jurisdikcemi Estonsko. Nabízí kvalitní právní prostředí, vysoce efektivní a elektronizovanou státní správu a při splnění určitých podmínek i nulovou daň z příjmů.

Stejný daňový systém, tedy s možným nulovým zdaněním, nabídne v příštím roce i Lotyšsko, nová legislativa bude platná již od 01.01.2018.

Dlouhodobě výhodné je i podnikání prostřednictvím britských společností, zájem o zakládání společností ve Velké Británii se v souvislosti s Brexitem zhruba ztrojnásobil.

Naše společnost Vám ráda s přesunem podnikání do zahraničí pomůže, kontaktujte nás, prosím, v případě zájmu na některém z kontaktů uvedeném v sekci Kontakty.

Pokud jste zoufalí i z občanského a morálního hlediska, kupte si číslo 43/2017 časopisu Ekonom. Ten otiskl krátce po volbách obsáhlý článek s názvem Kam emigrovat a nabízí srovnání dnanácti nejpopulárnějších destinací.