Přehled obnovovacích poplatků v USA

  • poplatky hrazené v druhém roce a dalších letech existence společnosti
  • poplatky zahrnují mj. i poskytnutí registrační adresy společnosti, služby registračního agenta na 1 rok a zaplacení všech poplatků a daní na území USA
  • poplatky též zahrnují zpracování povinných hlášení a formulářů pro státní i federální úřady USA
Stát Poplatek za založení a každoroční obnovovací poplatek Datum splatnosti poplatku
Califiornia $ 2.490 1. března
Delaware $ 1.190 1. května
Florida $ 1.190 1. dubna
Indiana $ 1.190 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Iowa $ 1.190 1. března
Nevada $ 1.190 Poslední den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
New York $ 1.190 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Oregon $ 1.190 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Washington DC $ 1.190 1. dubna
Washington $ 1.190 Poslední den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Wyoming $ 1.190 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti

Veškeré poplatky jsou splatné nejpozději 30 dnů před výše uvedenými daty. V opačném případě nemůžeme garantovat včasné a řádné podání výřoční zpřávy příslušnému registru společností.