Podnikejte tam, kde si Vás budou vážit!

5. 6. 2018

Zdá se Vám, že je regulace podnikání ve Česku nebo na Slovensku zcela nepřiměřená? Hází Vám byrokratický aparát neustále klacky pod nohy? Narůstají Vašemu podnikatelskému subjektu neustále nové a nové povinnosti?

Přesuňte své podnikání tam, kde si Vás budou vážit!

Podnikatelé nepotřebují, aby měli cestou na finanční či jiný úřad položený červený koberec nebo aby je úředníci vítali v úklonu s nabídkou chleba a soli. Na druhou stranu musí mít státní zaměstnanci neustále na mysli, že poskytují veřejnou službu placenou z výběru daní a že jsou to právě podnikatelé a firmy, kdo prostřednictvím zaplacených daní nejvíce přispívá na jejich platy. A dokud se myšlení úředníků a státní správy jako celku globálně nezmění, nelze ani čekat, že by se jakkoliv zkvalitnilo podnikatelské prostředí. A to je hlavní důvod toho, proč stále více podnikatelů hledá své útočiště mimo Česko či Slovensko.

Je však zřejmé, že se trendy podnikání prostřednictvím zahraničních subjektů v posledních letech zcela zásadně mění.

Před deseti a více lety bylo častým trendem vystavování faktur do vlastních společností klientů za účelem snížení daňového základu. Finanční nebo daňový úřad následně po předložení dokumentů v rámci daňové kontroly nebyl schopen jakkoliv vyvrátit tvrzení daňového subjektu a znevěrohodnit předložené důkazní prostředky, Tento trend je však v dnešní době vzhledem k rozsáhlým možnostem v oblasti výměny daňových informací zcela potlačen.

Nastupujícím trendem je naopak částečné nebo úplné přesunutí podnikatelské činnosti mimo původní daňově a administrativně nevýhodnou jurisdikci. V minulých letech byl tento trend výsadou velkých korporací (např. Google, Microsoft, apod.), neboť související náklady byly pro menší subjekty příliš vysoké. Doba se ale již změnila a náklady na přesun podnikání do zahraničí se významě snížily a jsou tak dostupné relativně širokému spektru podnikatelských subjektů.

Přesun podnikání do výhodnější jurisdikce je obvykle zapříčiněn buď vysokým daňovým zatížením nebo nesnesitelnou a stále narůstající byrokratickou zátěží pro podnikatelské subjekty.

Co je potřeba vzít v úvahu při přesunu podnikatelské činnosti do zahraničí?

V současné době mezinárodní regulace a spolupráce mezi daňovými správami není již možné prosté založení obchodní společnosti v zahraničí a její řízení ze stávajícího místa podnikání. Daňová správa (nejen ta česká či slovenská) totiž s velkou oblibou kontroluje místo skutečného vedení obchodní společnosti, tzn. zda souhlasí místo řízení obchodní společnosti s jeho sídlem a deklarovanou daňovou rezidencí.

Znamená to, že obchodní společnosti musí v místě své deklarované daňové evidence vykázat určitou substanci svého podnikání, tj. např. musí mít najatého lokálního ředitele, který bude za spoolečnost jednat nebo bude mít alespoň přístup k bankovnímu účtu, ze kterého bude hradit daňové povinnosti vůči státu. Dále je možné do státu daňové rezidence umístit část podniku, často se takto stěhují nebo alokují obchodní, IT nebo marketingová oddělení, naopak velice obtížné (nikoliv však nemožné) je přemístit výrobní činnosti.

Kam se přestěhovat?

Nelze univerzálně říci, která jurisdikce je nejlepší nebo nejvýhodnější, každá má svá specifika, výhody a nevýhody. Je tak třeba provést podrobný rozbor podnikatelské činnosti a následně vyhodnotit, zda je podnikatelskou činnost možné vyvíjet v offshore nebo onshore lokalitě a s ohledem na aktuální podmínky vybrat i vhodný stát.

Z offshore lokalit je nejčastěji využívanou jurisdikcí Hong Kong, pro onshore podnikání se potom nejčastěji využívá Estonsko a Kypr, v menší míře potom i Velká Británie - zde jsou však momentálně překážkou dosud nevyjednaná pravidla obchodu mezi EU a Velkou Británií po jejím odchodu v březnu 2019.

Ve všech nabízených státech jsme schopni zajistit právní a účetní služby, v některých po dohodě i pronájem či koupi nemovitostí, získání zaměstnanců, případně i povolení k pobytu, na Kypru i povolení k pobytu s lokální daňovou rezidencí garantující osvobození od daně z dividend a úroků na dalších 17 let.

Analýza podnikatelské činnosti

Naše společnost pro zájemce provede analýzu podnikatelské činnosti a navrhne případné řešení přesunu podnikatelské činnosti do zahraničí. Klient musí počítat s tím, že v rámci tohoto procesu bude muset odtajnit část svého business modelu (nikoliv však jména obchodních partnerů) včetně obratu a průměrné marže. V případě zájmu s klienty rádi podepíšeme smlouvu o mlčenlivosti. Tato služba je zpoplatněna dle našeho Ceníku služeb.

V případě zájmu o konzultaci možnosti přesunu podnikatelské činnosti do jiného státu nás, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených v zápatí stránky. Termín jednání je též možné sjednat na www.000.cz, využít můžete i tento kontaktní formulář: