Žebříček anonymity států

11. 1. 2024

V rámci pravidelného vyhodnocování anonymity vlastníků společností dochází s účinností od roku 2024 k významnému posunu mezi jednotlivými jurisdikcemi.

Díky změnám v legislativě USA musí všechny nově zakládané společnosti (tj. po 01.01.2024) poskytnout americkým úřadům údaje o osobě skutečného majitele společnosti a dále požádat o přidělení daňového identifikačního čísla EIN. Tato novinka je sice z pohledu klientů řešitelná prostřednictvím využití služby tzv. Nominee společníka, v každém případě však pořízení a provoz společnosti z USA prodraží.

Nejvíce anonymity v současné době poskytují společnosti založené v jurisdikci Marshallovy ostrovy za předpokladu, že taková společnost vydá pouze akcie na jméno, které jsou nadále evidovány pouze v rámci společnosti a tedy z pozice veřejné moci zůstávají nedohledatelné. Rovněž je v této jurisdikci nutné podávat pravidelné reporty týkající se daňové rezidence jednotlivých společností. Daňovou rezidenci společnosti může bez skutečné fyzické přítomnosti na Marshallových ostrovech získat pouze společnost holdingová.

Pokud se týká evidence skutečných majitelů společností v USA, tak tato probíhá pouze formou sběru údajů o skutečných majitelích, nemá formu žádné databáze a především není veřejná. Jurisdikce Delaware v USA nadále nevyžaduje, aby se do veřejného rejsříku zapisovala osoba společníka ani managera u společností typu LLC. Do jurisdikcí Delaware a Florida je navíc možné přestěhovat libovolnou offshore společnost z jiného státu při zachování právní kontinuity takové firmy. 

Při promyšlené architektuře firemní struktury lze výrazné prvky ochrany majetku zajistit i prostřednictvím společnosti založené ve Velké Británii.

Při vyhodnocování anonymity vycházíme především z následujících kriterií:

- veřejná dostupnost obchodního rejstříku;
- způsob uchovávání osobních údajů klientů v dané jurisdikci;
- povinnost vedení či předkládání účetnictví;
- akceptace firemní dokumentace bankovními ústavy;
- spolupráce (responzivita) státních orgánů při dožádání informací státními orgány jiných zemí;
- možnost vydávání akcií na majitele a případné restrikce při nakládání s nimi;
- politická stabilita jurisdikce a stálost právního řádu.

 

Pokud máte zájem o založení společností v některé z uvedených jurisdikcí, kontaktujte nás, prosím, na těchto Kontaktech.