Žebříček anonymity států

23. 7. 2019

V rámci pravidelného vyhodnocování anonymity vlastníků společností nedošlo během druhého čtvrtletí roku 2019 k posunu mezi jednotlivými jurisdikcemi.

Nejvyšší anonymita je nově ve státě Delaware v USA, na druhém místě se umístila jurisdikce států Washington a Florida v USA, Marshallovy ostrovy klesly až na třetí místo..

V jurisdikci Marshallovy ostrovy došlo ke změnám u nových společností, kdy je nutné oficiálně u registračního agenta zaregistrovat akcie na majitele. Paradoxně tak vykazují vyšší anonymitu společnosti s akciemi na jméno, které jsou nadále evidovány pouze v rámci společnosti a tedy z pozice veřejné moci zůstávají nedohledatelné.

Jurisdikce Delaware v USA nadále nevyžaduje, aby se do veřejného rejsříku zapisovala osoba společníka ani managera u společností typu LLC.

V celkovém hodnocení si významně pohoršil Hong Kong. Kromě povinnosti sdělovat obchodnímu rejstříku osoby skutečných vlastníků společností se jurisdikce stává politicky nestabilní a vliv Číny je vyšší, než jaký byl uvažován ve statutu Hong Kongu platném až do roku 2047. V Hong Kongu nyní probíhají u klientů velmi často hloubkové daňové kontroly, celková situace je v této jurisdikci natolik znepokojivá, že jsme zde přestali společnosti zakládat.

Při vyhodnocování anonymity vycházíme především z následujících kriterií:

- veřejná dostupnost obchodního rejstříku;
- způsob uchovávání osobních údajů klientů v dané jurisdikci;
- povinnost vedení či předkládání účetnictví;
- akceptace firemní dokumentace bankovními ústavy;
- spolupráce (responzivita) státních orgánů při dožádání informací státními orgány jiných zemí;
- možnost vydávání akcií na majitele a případné restrikce při nakládání s nimi;
- politická stabilita jurisdikce a stálost právního řádu.

 

Pokud máte zájem o založení společností v některé z uvedených jurisdikcí, kontaktujte nás, prosím, na těchto Kontaktech.