Marshallovy ostrovy - změny v legislativě 2020

31. 5. 2020

Následkem dlouholetého tlaku OECD a EU došlo i v jednom z posledních skutečných daňových rájů, na Marshallových ostrovech, k významným změnám v legislativě. Jak již bývá v posledních letech zvykem, i tyto změny jsou pro majitele firem poměrně výraznou komplikací.

1. Deklarace a prokázání daňové rezidence

Společnosti na Marshallových ostrovech se nově budou dělit na tzv. relevantní a nerelevantní entity.

Relevantní entity - společnosti založené na Marshallových ostrovech, které zde mají místo svého řízení, zaměstnance, kanceláře, odběratele, dodavatele a hlavní zdroj svých příjmů, tzv. substanci. Existence takové substance budou muset tyto společnosti každoročně prokázat, na základě existence substance budou tyto společnosti považovány za daňové rezidenty Republiky Marshallovy ostrovy.

Nerelevantní entity - vesměs všechny ostatní společnosti, které nejsou relevantními entitami. Tyto společnosti musí každoročně uvádět do reportu vládě svoje daňové identifikační číslo z jurisdikce, kde je firma daňovým rezidentem, a dále prohlásit, že je schopná dodat potvrzení o daňové rezidenci a doklad o vyměření nebo zaplacení daně z příjmů.

Zvláštní režim bude platit pro holdingové společnosti (Pure Equity Holding Company), které bude možné považovat za daňové rezidenty Republiky Marshallovy ostrovy, ale nároky na prokázání existence substance na Marshallových ostrovech je zredukován na nutnost prokázat, že na Marshallových ostrovech sídlí registrační agent společnosti. Tento požadavek splňují všechny společnosti a postačuje tak tento fakt zmínit v roční výroční zprávě vládě.

2. Předkládání ročních výročních zpráv vládě

Od července 2020 vzniká pro všechny entity povinnost každoročně předkládat tzv. Prohlášení o ekonomické substanci, které bude obsahovat údaje o tom, zda je společnost relevantní či nerelevantní entitou, v případě relevantních entit potom i údaje o příjmech, výdajích, majetku a o provozních prostorách a zaměstnancích  umístěných na území Marshallových ostrovů.

Tyto reporty budeme na základě dodaných podkladů a prohlášení schopni zpracovat a podat za klienty.

3. Zvýšení poplatků za roční správu společností, zavedení nových poplatků

S odkazem na skutečnost, že vláda Marshallových ostrovů za posledních 27 let nezvyšovala poplatky, byly tyto zvýšeny v následujícím rozsahu (pouze výběr relevantních poplatků, promítnuto do celkových poplatků účtovaných TERRINVEST & CO.):
- poplatek za roční správu společnosti - EUR 1040 (zvýšeno o EUR 50)
- poplatek za podání pravidelného ročního reportu o daňové rezidenci vládě - EUR 200 (EUR 150 účtovaných vládou + EUR 50 účtovaných TERRINVEST & CO. za zpracování a podání reportu)
- poplatky za vydávání oficiálních veřejných listin (např. Certificate of Goodstanding, Certificate of Incumbency, apod. - dle aktuálního ceníku

Zvýšení poplatků platí od 01.07.2020 s výjimkou poplatků za vydávání veřejných listin, které je účinné již od 01.06.2020. Výši poplatků nejsme bohužel schopni jakkoliv upravit, na rozhodování o jejich výši nemáme žádný vliv.

4. Pokuty za nesplnění povinností

Pokuta za nesplnění povinnosti podat Prohlášení o ekonomické substanci činí USD 10.000, za uvedení nepravdivých údajů v Prohlášení potom USD 50.000, případně administrativní zrušení společnosti.

5. Jak postupovat, pokud vlastním nebo spravuji společnost z Marshallových ostrovů

Po zaplacení faktury za správu společnosti odešleme klientům krátký dotazník, který bude obsahovat i zmocnění pro podání ročního reportu o daňové rezidenci. Po zaslání scanu podepsaného dotazníku vše ostatní vyřídíme za Vás. Tento proces bude bohužel nutné absolvovat každý rok.

Jak bude aplikace nové legislativy vypadat, to nikdo zatím neví. Nevíme ani to, zda budou nějaké pokuty ukládány a vymáhány. Podle stylu textace příslušného zákona a dle výše hrozících pokut se na základě našich zkušeností zdá, že bylo ze strany Marshallových ostrovů třeba splnit požadavky vznesené OECD a EU, nejedná se tak o vlastní iniciativu. Situaci budeme podrobně sledovat, abychom se mohli adekvátně a operativně přizpůsobovat.