Daňové ráje poskytují příznivé podmínky pro podnikání

31. 8. 2016

Když se řekne "daňový ráj", vybaví se mnoha lidem asociace typu "daňový podvod" a "vězení"? Podnikání v daňovém ráji může být při zachování některých pravidel ale zcela legální. Je tak možné eliminovat nejen zdanění, ale i nadměrnou byrokratickou zátěž. Jaké další výhody nabízí daňové ráje?

Z různých studií vyplývá, že zhruba 14 000 českých firem je vlastněno společnostmi registrovanými v daňových rájích a že za posledních pět let takovéto firmy získaly stovky miliard korun ze státních zakázek. To podporuje mýtus, že podnikání českých občanů prostřednictvím zahraničních firem v České republice nebo i jinde ve světě je nemravné nebo dokonce nezákonné.

Rovněž je třeba uvést, že počet podnikatelů, kteří společnosti v daňových rájích využívají je mnohonásobně vyšší, než uvádí studie – ta zmiňuje pouze vlastnické struktury zjistitelné v údajích veřejných rejstříků. Lze oprávněně předpokládat, že celkový počet společností ovládaných českými rezidenty dosahuje nejméně 50 000.

Vlastnění firem pomocí holdingu z daňových rájů není v rozporu s právním řádem České republiky, zakládání takových holdingů je přímým důsledkem současné situace v českém právním prostředí, kdy stát není schopen svým občanům zajistit právo na soukromí a ochranu před organizovaným zločinem a zároveň je patrné, že vybrané daně nevyužívá zcela hospodárným způsobem.

Firmy z daňových rájů mají zcela minimální dopad na výběr daně z příjmů, zejména poté, co byla zvýšena srážková daň z dividend do daňových rájů na 35 %. Proč tedy podnikatelské subjekty migrují do daňově zvýhodněných lokalit? Podle vzorku několika tisíců klientů zjistila společnost TERRINVEST několik hlavních důvodů.

Anonymita majetku

V České republice již třetím rokem platí legislativa zakazující společnostem emitovat akcie na majitele a zároveň se vláda i parlament chystají prosadit povinnost prokazování původu majetku. Obojímu se však lze využitím společnosti v daňovém ráji vyhnout. Naprostou anonymitu svého majetku můžete zachovat například na Marshallových ostrovech nebo v amerických státech Delaware a Florida.

Daňový ráj přináší daňovou optimalizaci

V některých státech platí rezidenti nižší daně z příjmů - uplatňuje se relativně nízká sazba - na Kypru 12,5 % a v Lotyšsku 15 %, v některých státech nejsou dokonce příjmy ze zahraničních zdrojů daněny vůbec.

Kvalita podnikatelského prostředí

Některé zahraniční jurisdikce nabízí postatně jednodušší administraci podnikání, proces založení a správy společnosti zde bývá mnohem méně časově náročný, ve Velké Británii lze společnost založit dokonce za několik minut.

S podnikáním v daňovém ráji pomůže specialista

Společnost TERRINVEST nabízí asistenci s podnikáním v mnoha zahraničních jurisdikcích, neboť za svoji 17letou působnost v oboru má ve všech nabízených státech navázány přímé smluvní vztahy s registračními agenty a může tak nabídnout velice rychlé, levné a profesionální služby.