Založit offshore IBC

Průvodce založením společnosti na Marshallových ostrovech

1. krok: Co musíte nejprve promyslet

 • Název společnosti
  (zvolený název a jeho alternativy zašlete na e-mail info@danovyraj.cz, jeho dostupnost velmi rychle a zdarma prověříme; název je též možné ověřit online na stránkách obchodního rejstříku Marshallových ostrovů)
  pozn.: pokud používáte v názvu společnosti zkratku např. složenou z počátečních písmen jmen vlastníků, apod., bude potřeba upřesnit význam této zkratky
 • Výše základního kapitálu
  (standardně zakládáme společnosti se základním kapitálem ve výši USD 50.000, požadavek na jinou výši základního kapitálu musí být zřetelně specifikován)
 • Jmenovitá hodnota akcií
  (standardně 50.000 akcií / USD 1, 4 hromadné akciové certifikáty)
 • Požadovaný stupeň utajení statutárních zástupců a akcionářů společnosti
  (nabízíme možnost poskytnutí Nominee ředitelů s udělením plné moci pro klienta nebo jeho zástupce)
 • Lokality, ve kterých bude společnost podnikat
  (je vyloučeno podnikání na území Marshallových ostrovů, stejně tak jako uzavírání jakýchkoliv obchodů s rezidenty tohoto státu, s výjimkou vztahu s bankou, registračním agentem a poskytovatelem sídla, též nedoporučujeme do kolonky uvádět země podporující praní špinavých peněz, např. Nigérie, Myanmar, Nauru, nebo země na něž jsou aktuálně uvaleny sankce na mezinárodní úrovni, tj. např. Írán, KLDR).
 • Předmět podnikání
  (je vyloučena činnost bank, pojišťoven, správce trustů a investičních fondů, obecně potom i obchod se zbraněmi, drogami, dětskou pornografií, lidmi, apod.)
 • Požadavek na zřízení bankovního účtu
  Budete-li požadovat zřízení bankovního účtu, uveďte to v registračním formuláři. Přizpůsobíme tomu proces založení společnosti. Založení bankovního účtu není možné provést distančním způsobem.

Více informací o bankovních účtech

 

2. krok: Vyplnění registračního formuláře

Proces KYC - Know Your Client (poznej svého klienta) je dle lokálních zákonů velice důležitý. Agent má povinnost být schopen kdykoliv na základě rozhodnutí místního soudu identifikovat skutečného vlastníka a oprávněného disponenta za společnost (za poměrně dlouhou dobu naší praxe se to ještě žádnému z našich klientů nestalo). Veškeré předané údaje a informace jsou přísně tajné, ale agent i celá republika se provedením procesu chrání před zneužitím společnosti nebo reputace celé země nelegálními aktivitami. Po zaslání informací garantujeme naprostou diskrétnost, jejíž prolomení je možné pouze při mimořádně závažném porušení zákona (např. obchod s drogami, lidmi, dětskou pornografií nebo se zbraněmi).

Zde si prosím stáhněte registrační formulář, který obsahuje i zákonem požadovanou identifikaci klienta, vytiskněte jej, vyplňte a podepište jej a zašlete ne-mailem na adresu info@danovyraj.cz nebo poštou na adresu:

TERRINVEST INTERNATIONAL s. r. o.
Staroměstské náměstí 11 
293 01 - Mladá Boleslav

Registrační formulář ke stažení

Příloha č. 1 - Ceník služeb

K odesílanému formuláři je třeba připojit i následující přílohy:

 • kopie dvojstránky v cestovním pasu obsahující osobní údaje
 • kopie občanského průkazu
 • kopie řidičského průkazu nebo kopie výpisu z vlastního bankovního účtu, vyúčtování telefonu, apod. pro ověření adresy uvedené v OP (popř. obdobný dokument) - nesmí být starší 3 měsíců

Pokud je objednávka učiněna faxem nebo elektronickou formou, je třeba následně společnost osobně převzít, podepsat originály registračního formuláře a předložit originály osobních dokladů k okopírování.

 

3. krok: Výpočet ceny společnosti a její úhrada

Vyčkejte potvrzení objednávky společnosti ze strany administrátora společnosti. Spolu s potvrzením objednávky Vám bude vyúčtována cena dle níže uvedených položek.

Základní cena společnosti 
EUR 1.190 (EUR 1.490 u společností s akciemi na majitele)

Poskytnutí nominee ředitelů a akcionářů pro zvýšení anonymity klientů

 • 1. korporátní ředitel - EUR 300 / rok, 2. a další ředitel EUR 100 / ředitel / rok
 • nominee akcionář (nelze využít, jsou-li vydávány akcie na majitele) - EUR 300 / rok

Vypracování plných mocí, zápisů o rozhodnutích ředitelů, zápisů z valných hromad, apod.

 • sepsání plné moci - EUR 100 (je-li poskytnuta služba nominee, je sepsání generální plné moci pro skutečného vlastníka společnosti v ceně služby)
 • ověření podpisu na plné moci - EUR 70 pro každého zmocněnce (pro námi zajišťované bankovní účty není třeba ověřená plná moc)
 • apostil ověřovací doložky na plné moci - USD 70 / apostila
 • písemná rozhodnutí ředitelů / představenstva - EUR 300 / rozhodnutí

Celkovou vypočtenou cenu za společnost a poskytnuté služby zašlete na základě faktury bankovním převodem nebo vložte v hotovosti na bankovní účet vedený v měně EUR, CZK nebo USD (číslo účtu bude uvedeno na faktuře) a neprodleně nás informujte o provedení platby včetně identifikačních údajů platby (jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury). Proces založení společnosti bude zahájen okamžitě po připsání finančních prostředků na náš účet nebo účet našeho partnera.

Cenu za služby je možné platit v EUR dle cen uvedených v ceníku. Platba v CZK nebo USD je rovněž možná, a to podle aktuálně stanoveného obchodního směnného kurzu pro tento typ transakcí. Obchodní směnný kurz je stanoven zejména s ohledem na zdražující se služby placené v jiných měnách (především náklady banky na konverzi měny - 3 %). Aktuální výši obchodního směnného kurzu je možné spočítat v převodníku měn.

 

4. krok: Převzetí dokumentů

Dokumenty můžeme dle Vašeho požadavku připravit k převzetí v kanceláři v Mladé Boleslavi nebo je za úplatu doručit prostřednctvím kurýrní služby (cena činí EUR 50 pro Českou republiku, EUR 90 pro evropské země nebo EUR 100 pro mimoevropské země).na Vaši adresu. Dokumenty jsou zpravidla doručeny do naší kanceláře do 2 - 5 týdnů od založení společnosti. Čas doručení v případě odeslání dokumentů kurýrní službou na adresu udanou klientem nejsme schopni garantovat, řídí se aktuálními podmínkami příslušného poskytovatele služeb. Podáním zásilky k přepravě přebírá odpovědnost za její doručení objednatel.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek ohledně založení IBC společností nás kontaktujte na telefonním čísle nebo na e-mailu. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář. Rádi Vám všechny Vaše dotazy zodpovíme.