Přehled obnovovacích poplatků v USA

  • poplatky hrazené v druhém roce a dalších letech existence společnosti
  • poplatky zahrnují mj. i poskytnutí registrační adresy společnosti, služby registračního agenta na 1 rok a zaplacení všech poplatků a daní na území USA
  • poplatky též zahrnují zpracování povinných hlášení a formulářů pro státní i federální úřady USA
Stát Poplatek za založení a každoroční obnovovací poplatek Datum splatnosti poplatku
Califiornia $ 2190 1. března
Delaware $ 990 1. května
Florida $ 990 1. dubna
Indiana $ 990 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Iowa $ 990 1. března
Nevada $ 990 Poslední den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
New York $ 990 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Oregon $ 990 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Washington DC $ 990 1. dubna
Washington $ 990 Poslední den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti
Wyoming $ 990 1. den měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti

Veškeré poplatky jsou splatné nejpozději 45 dnů před výše uvedenými daty.