Žebříček anonymity států

26. 1. 2018

V rámci pravidelného vyhodnocování anonymity vlastníků společností nedošlo během čtvrtého prvního čtvrtletí roku 2017 k žádnému posunu.

Nejvyšší a zcela bezkonkurenční anonymita je nadále v jurisdikci Marshallovy ostrovy, dále s odstupem ve státě Delaware v USA a ve státě Washington v USA.

V této souvislosti nadále dochází v jurisdikci Marshallovy ostrovy k nárůstu založení či prodejů společností, a to zhruba o 5 % proti roku 2016 a 2017.

Z tradičních offshorových jurisdikcí zcela propadly Seychely, které kromě toho, již dříve prakticky eliminovaly možnost vydávání akcií na majitele, uložily též povinnost uchovávat účetnictví v písemné formě na předem stanovené adrese a toto na požádání úřadů i předložit. Nesplnění jakýchkoliv zákonných požadavků je potom na Seychelách trestáno pokutami v řádech tisíců USD. O společnosti z této jurisdikce tak již není vůbec zájem a jejich pořízení klientům v žádném případě nedoporučujeme.

Při vyhodnocování anonymity vycházíme především z následujících kriterií:

- veřejná dostupnost obchodního rejstříku;
- způsob uchovávání osobních údajů klientů v dané jurisdikci;
- povinnost vedení či předkládání účetnictví;
- akceptace firemní dokumentace bankovními ústavy;
- spolupráce státních orgánů při dožádání informací státními orgány jiných zemí;
- možnost vydávání akcií na majitele a případné restrikce při nakládání s nimi.

 

Pokud máte zájem o založení společností v některé z uvedených jurisdikcí, kontaktujte nás, prosím, na těchto kontaktech.