Využití offshore firem

Je zřejmé, že metod využití subjektů, jejichž principem je akumulace zisku v zemi s preferenčním daňovým režimem, je mnoho. Daňově zvýhodněnou společnost lze samozřejmě využívat k více než jednomu z uvedených účelů a naopak, pro potřeby jednoho podnikatelského subjektu ze země s klasickým daňovým režimem může vzniknout i komplikovaná struktura společností.

Dále uvádíme některá doporučení, jak se při využití zahraničních společností nedostat do konfliktu s úřady. Prosíme o jejich pečlivé prostudování a dodržování, ušetří Vám to skutečně spoustu starostí.

 

Vztah k právnímu řádu České republiky

Český právní řád, a tedy i české úřady, uznávají zahraniční společnosti včetně offshorových jako právoplatné subjekty mezinárodního práva soukromého. Neznamená to však, že by tuzemské úřady byly z existence takových subjektů nadšeny. Terminus technicus daňový ráj je do značné míry zkompromitován velkým množstvím podvodů, ke kterým byly společnosti založené v daňových rájích využity, resp. zneužity, ať se již jedná o podvody směřující proti daňové soustavě nebo proti majetku soukromoprávních subjektů.

V prvé řadě je třeba vycházet ze skutečnosti, že vlastnictví společnosti v daňovém ráji nebo členství ve statutárním orgánu takové společnosti není v rozporu se zákonem. Naopak v rozporu se zákonem - s Listinou základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/2003 Sb., v platném znění, Čl. 11) - by bylo, pokud by orgány státní správy takové vlastnictví pokládaly za nelegální a v tomto smyslu vlastníka jakkoliv postihovaly.

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití zahraniční společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou!

Způsoby využití zahraničních společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní!

Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.