Offshore e-commerce

Praktické aplikace e-commerce

Podniky mají často tendenci umísťovat do offshore jurisdikcí zejména své marketingové a prodejní aktivity. Není to však důvod nepřevést offshore i další podnikové funkce, jako je zásobování, řízení, mzdovou agendu a další, pokud to odpovídá povaze a možnostem podniku.

Protože fyzická distribuce může být na smluvním základě svěřena třetí straně, a v některých zemích dokonce nemusí vést ke zdanění, není offshore e-commerce v žádném případě omezen pouze na prodej digitálních produktů. Společnosti, jejichž produkty  možné dodávat  elektronické podobě, nicméně mohou z přechodu na offshore e-commerce realizovat největší výhody v podobě úspory nákladů a daní. To se týká především společností v následujících oborech:

 • Maloobchodní prodej s nehmotnými statky nebo duševním vlastnictvím, jako je software nebo hudba
 • Elektronická nakladatelství
 • Online rezervační služby
 • Vzdělávání po Internetu
 • Online dárkové certifikáty
 • Brokerské a jiné finanční služby
 • Právní služby softwarová a jiná technická podpora (vzdálená technická pomoc)
 • Online informace a průzkumy
 • Přístupové portály
 • Datové sklady
 • Správa databází
 • Certifikační a ověřovací služby
 • Kanály pro zabezpečené transakce a další

Na technické úrovni se požadavky na offshore e-commerce neliší od požadavků na jeho onshore variantu. V podstatě se jedná o server, adekvátní spojení a programové vybavení umožňující předložit nabídku, přijmout objednávku a platbu, a předat instrukci do navazujících subsystémů podniku.

Kterýkoliv z těchto produktů může být v této chvíli dodán zákazníkovi do země s vysokou mírou zdanění, aniž by bylo nutno platit místní dovozní clo a ve většině případů ani DPH. Pokud by přijetí některé ze shora uvedených služeb přesto podléhalo DPH u příjemce služby, má plátce v okamžiku přiznání DPH zároveň nárok na odpočet DPH, pokud přijatou službu využije k uskutečnění svých zdanitelných plnění.

Pokud jde o daň z příjmu, je situace jednodušší s ještě pozitivnějšími výsledky pro offshore e-commerce. Zisky vytvořené v offshore jurisdikci budou podléhat velmi nízkému zdanění, pokud offshore společnost nebude sama prokazatelně kontrolována společností ze země s vysokou mírou zdanění - nestačí pouze vytvářet dojem poskytování služeb ze zahraničí prostřednictvím účelově tvořené firemní dokumentace (např. pouhým uvedením zahraniční fakturační adresy, služba by měla být reálně poskytována prostřednictvím dat / serverů fyzicky uložených / umístěných v zahraničí).