Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko je malý evropský stát s velice silnou jak vnitřní, tak vnější politikou a ekonomickým základem. Jeho úzké vazby na Švýcarsko poskytují široké a zajímavé pole působnosti pro obchod, průmysl, odvětví finančních služeb a zahraniční investory. Je třeba zdůraznit, že Lichtenštejnsko má moderní právní úpravu bank a investičních společností, která umožňuje provozování atraktivních investičních aktivit do cenných papírů, pojištění, nemovitostí a jiných aktiv.

Zachování bankovního tajemství je v současné době nejkvalitnější v rámci EEA a států OECD. Lichtenštejnsko zároveň vykazuje malou ochotu se otevřít jakékoliv bilaterální smluvní úpravě výměny daňových či bankovních informací, zákonná úprava standardů OECD ohledně automatické výměny informací je k majitelům účtů velmi vstřícná.

Účet není dostupný pro USA jurisdikce ani pro entity se skutečným vlastníkem z USA!!!

Naše partnerská banka v Lichtenštejnsku může poskytnout následující servis:

 • vedení běžných a investičních účtů včetně internetového bankovnictví a platebních karet
 • řízení portfolia
 • investiční poradenství
 • obchodování s cennými papíry, cizími měnami, cennými kovy a finančními nástroji
 • termínované vklady
 • Family Office
 • založení a správa investičních fondů
 • bankéři hovoří cca. 25 jazyky včetně češtiny a slovenštiny

Poplatky:

 • za zprostředkování otevření účtu EUR 590
 • minimální zůstatek USD, EUR, CHF 10.000
 • během 12 měsíců musí obrat bankovního účtu dosahovat výše CHF 1.000.000, nebo během 6 měsíců musí být převedeno / vytvořeno investiční portfolio ve výši CHF 300.000, popř.  ekvivalent; tyto prostředky musí být uloženy v cenných papírech nebo jiných zúčtovatelných hodnotách (např. na termínovaných vkladech)

Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailu: bank@terrinvest.com