Jak minimalizovat problémy spojené s BREXITem?

10. 10. 2019

Takřka stoprocentní pravděpodobnost, že k BREXITu dojde, se již změnila v jistotu, BREXITovou dohody již ratifikovaly obě komory britského parlamentu i Evropský parlament. K řešení zůstává pouze otázka za jakých podmínek se tak stane - EU a Velká Británie musí do konce roku 2020 vyjednat podrobné podmínky odluky. Přinášíme stručný návod pro podnikatelské subjekty, jak eliminovat co nejvíce problémů při obchodní výměně s Velkou Británií poté, co k jejímu vystoupení z EU skutečně dojde.

1. Co se stane dne 31.01.2020?

Nestane se nic, co by mělo vliv na podnikatelské vztahy s Velkou Británií, dojde pouze k formálnímu opuštění EU. Začíná běžet 11-ti měsíční období, ve kterém se Velká Británie a EU zavázaly sjednat detailní smluvní úpravu odluky. 

2. Je možné se na dopad BREXITu připravit a zmírnit jeho dopady?

Ano, je to možné. Největším problém pro firmy po datu účinnosti odluky nastane při výměně zboží a služeb, které mohou být zatíženy clem nebo vyšší srážkovou daní. Pokud si ale firma z EU založí ve Velké Británii partnerskou firmu (dceřinou, sesterskou nebo spřízněnou jiným způsobem), bude moci následně regulovat podmínky obchodování s britským partnerem a do značné míry i ovlivňovat například i výši cla. To platí jak pro export, tak pro import.

Další text připravujeme