Založit offshore LLC v USA

Průvodce založením LLC společnosti v USA

1. krok: Co musíte nejprve promyslet

 • Název společnosti
  (zvolený název a jeho alternativy zašlete na e-mail: info@danovyraj.cz, jeho dostupnost velmi rychle a zdarma prověříme - dostupnost názvu je rovněž možno prověřit na stránkách obchodních registrů jednotlivých států - přehled odkazů naleznete zde)
 • Výše základního kapitálu
  (standardně zakládáme společnosti se  kapitálem ve výši USD 200.000, v zakladatelských dokumentech je však možné uvádět i částku odlišnou)
 • Požadovaný stupeň utajení statutárních zástupců a společníků společnosti
  (nabízíme možnost poskytnutí Nominee managerů s udělením plné moci pro klienta nebo jeho zástupce)
 • Lokality, ve kterých bude společnost podnikat
  (je vyloučeno podnikání na území USA s výjimkou vztahu s registračním agentem a poskytovatelem sídla, též nedoporučujeme do kolonky uvádět země podporující praní špinavých peněz, např. Nigérie, Myanmar, Nauru, nebo země, na něž jsou aktuálně uvaleny sankce na mezinárodní úrovni)
 • Předmět podnikání
  (je vyloučena činnost bank, pojišťoven, správce trustů a investičních fondů, obecně potom i obchod se zbraněmi, drogami, dětskou pornografií, lidmi, apod.)
 • Požadavek na zřízení bankovního účtu
  Budete-li požadovat zřízení bankovního účtu, uveďte to v registračním formuláři. Přizpůsobíme tomu proces založení společnosti.

Více informací o bankovních účtech

 

2. krok: Vyplnění registračního formuláře

Proces KYC - Know Your Client (poznej svého klienta) je s ohledem na americkou legislativu nezbytný. Veškeré předané údaje a informace jsou přísně tajné a chrání agenta i celé USA před zneužitím společnosti nebo reputace celé země nelegálními aktivitami. Po zaslání informací garantujeme naprostou diskrétnost, jejíž prolomení je možné pouze při mimořádně závažném porušení zákona (např. obchod s drogami, dětskou pornografií nebo se zbraněmi).

Zde si prosím stáhněte registrační formulář, který obsahuje i zákonem požadovanou identifikaci klienta, vytiskněte jej, vyplňte a podepište jej a zašlete e-mailem na adresu: info@danovyraj.cz.

Registrační formulář ke stažení

Příloha č. 1 - Ceník služeb

K odesílanému formuláři je třeba připojit i následující přílohy:

 • kopie dvojstránky v cestovním pasu obsahující osobní údaje
 • kopie občanského průkazu
 • kopie řidičského průkazu nebo kopie výpisu z  bankovního účtu, vyúčtování telefonu, apod. pro ověření adresy uvedené v OP (popř. obdobný dokument)

Pokud je objednávka učiněna faxem nebo elektronickou formou, je třeba dodat i originál registračního formuláře a kvalitní fotokopie výše uvedených příloh (na kopírovacím stroji s možností fotomódu), a to buď osobně (v tomto případě si kopie příloh pořídíme sami) nebo poštou na adresu:

TERRINVEST & CO. LLP
Staroměstské náměstí 11/39
293 01 - Mladá Boleslav

Pokud je objednávka učiněna faxem nebo elektronickou formou, je třeba následně společnost osobně převzít, podepsat originály registračního formuláře a předložit originály osobních dokladů k okopírování.

 

3. krok: Výpočet ceny společnosti a její úhrada

Vyčkejte potvrzení objednávky společnosti ze strany administrátora společnosti. Spolu s potvrzením objednávky Vám bude vyúčtována cena dle níže uvedených položek.

Základní cena společnosti

Poskytnutí nominee managerů a společníků pro zvýšení anonymity klientů

 • korporátní manager - EUR 300 / rok, korporátní offshore společník - EUR 300 / rok

Vypracování plných mocí, zápisů o rozhodnutích ředitelů, zápisů z valných hromad, apod.

 • sepsání plné moci - EUR 100 (je-li poskytnuta služba nominee, je sepsání plné moci pro skutečného vlastníka společnosti v ceně služby)
 • ověření podpisu na plné moci - EUR 70 pro každého zmocněnce (pro námi zajišťované bankovní účty není třeba ověřená plná moc)
 • apostil ověřovací doložky na plné moci - EUR 70 / apostil
 • písemná rozhodnutí managerů / představenstva - EUR 300 / rozhodnutí
 • u ostatních úkonů se cena sjednává dohodou

Celkovou vypočtenou cenu za společnost a poskytnuté služby zašlete na základě faktury bankovním převodem nebo vložte v hotovosti na bankovní účet vedený v měně EUR, CZK nebo USD (číslo účtu bude uvedeno na faktuře) a neprodleně nás informujte o provedení platby včetně identifikačních údajů platby (jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury). Proces založení společnosti bude zahájen okamžitě po připsání finančních prostředků na náš účet nebo účet našeho partnera.

Cenu za služby je možné platit v EUR dle cen uvedených v ceníku. Platba v CZK nebo USD je rovněž možná, a to podle aktuálně stanoveného obchodního směnného kurzu pro tento typ transakcí. Obchodní směnný kurz je stanoven zejména s ohledem na zdražující se služby placené v jiných měnách (především náklady banky na konverzi měny - 3 %). Aktuální cenu v jiné měně, než je uvedena v ceníku, je možné spočítat v převodníku měn.

 

4. krok: Převzetí dokumentů

Dokumenty můžeme dle Vašeho požadavku připravit k převzetí v kanceláři v Mladé Boleslavi nebo je za úplatu doručit prostřednctvím kurýrní služby (cena činí EUR 50 pro Českou republiku, EUR 90 pro evropské země nebo EUR 100 pro mimoevropské země).na Vaši adresu. Dokumenty jsou zpravidla doručeny do naší kanceláře do 2 - 5 týdnů od založení společnosti. Čas doručení v případě odeslání dokumentů kurýrní službou na adresu udanou klientem nejsme schopni garantovat, řídí se aktuálními podmínkami příslušného poskytovatele služeb. Podáním zásilky k přepravě přebírá odpovědnost za její doručení objednatel.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek ohledně založení LLC společností nás kontaktujte na telefonním čísle nebo na našem e-mailu. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář. Rádi Vám všechny Vaše dotazy zodpovíme.