Rozdělení funkcí v rámci společností

Mnoho společností má odděleny funkce správy a další servisní funkce od svých operačních (např. výrobních) jednotek. Tyto funkce jsou obvykle vykonávány centrálně a stále častěji jsou zadávány externím firmám (outsourcing).

Rychlý rozvoj e-commerce dává společnostem nové možnosti umístit své podpůrné funkce a služby tam, kde budou nejefektivněji (a jedním z hledisek efektivity je i daňové zatížení) uskutečňovány. Za hlavní podnikové funkce, které je možné efektivně převést do offshore finančních center, lze považovat zejména:
 

  •  Treasury management
  •  Zásobování
  •  Komunikace po Intranetu a Extranetu
  •  Cestování a přeprava
  •  Burzovní obchody