Privátní bankovnictví

Pojem privátní bankovnictví je typ bankovnictví založen na větším osobním přístupu banky ke klientovi a vyhovění jeho potřebám na rozdíl od retailového bankovnictví. Význam slova privátní spočívá především v zachování důvěrnosti informací vůči třetím osobám. Privátní banky se striktně řídí institutem bankovního tajemství, který má v tradičních zemích velmi silnou právní úpravu (např. ve švýcarském zákoně o bankách z roku 1934, v rakouské ústavě, apod.); banky obvykle nesmí sdělit informace o bankovních účtech ani úřadům či policii s výjimkou vyšetřování závažných těžkých trestných činů (např. terorismus, obchod s drogami, obchodování s lidmi, apod.).

Můžeme říci, že kolébkou privátního bankovnictví je Evropa. Nejvyšší úroveň v poskytování bankovních služeb tohoto typu můžeme očekávat u švýcarských a lichtenštejnských bank, a to díky své neutralitě v průběhu světových válek. Po první světové válce sem většina rakousko-uherské šlechty přesunula svůj majetek ze strachu před novou vládou a stejně tak zde ukryla většina Židů majetek před nacisty. Obdobný systém právní úpravy byl po druhé světové válce přijat i v Rakousku, Belgii a Lucembursku; Belgie jej však v roce 2009 opět opustila, následně tak v roce 2014 učinilo i Lucembursko.

Díky právní úpravě bankovního sektoru a faktické neexistenci institutu bankovního tajemství toto odvětví bankovnictví v České republice ve shora uvedeném kontextu neexistuje.

Privátní bankovnictví bylo původně určeno osobám s vysokým čistým jměním a likviditou kolem 2.000.000 USD, nyní je však možné otevřít bankovní účet pro soukromé investory s disponibilní částkou kolem 100.000 EUR. Sektor privátního bankovnictví nabízí kromě vedení běžných účtů i různé další služby, jako např. řízení majetku, spoření, investiční poradenství, poradenství při zakládání firem nebo při rodinném finančním řešení, dědictví a daňové plánování. To znamená, že zahrnuje komplexní servis v souladu s individuálními možnostmi a potřebami klienta.

 

Ceny za služby privátního bankovnictví

Cenu za služby privátního bankovnictví banky se stanovují dle rozsahu prováděných transakcí a zčásti i procentuálně z celkové investované částky.

 

Cílová skupina a důvody využívání služeb privátního bankovnictví

Služeb privátního bankovnictví využívají hlavně osoby, které mají k dispozici vyšší jmění a chtějí se svým majetkem aktivně pracovat.

Důvody pro založení účtu u zahraničních privátních bank jsou především prestiž a ekonomická stabilita daných států a konkrétních bank. Pokud byste se rozhodli otevřít bankovní účet u některé ze zahraničních bank, rádi Vám doporučíme některou z našich partnerských bank a poskytneme naše asistenční služby při zřizování účtu. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese: bank@terrinvest.com. Názvy konkrétních bank sdělujeme s ohledem na maximální možné utajení pouze při osobním jednání a po předložení dokumentace konkrétní zahraniční společnosti.

Bankovní jurisdikce:


Účty pro privátní bankovnictví zřizujeme v následujících jurisdikcích:

Rakousko                                                 Lichtenštejnsko