Operativní bankovnictví

Pod pojmem operativní neboli retailové bankovnictví se rozumí poskytování bankovních služeb široké veřejnosti při obvyklé nutnosti splnění nenáročných kvalifikačních požadavků ze strany banky. Mít zřízen účet u zahraniční banky je nejen otázkou prestiže, ale jedním z hlavních důvodů je i zvýšená bezpečnost, zachování alespoň základních atributů bankovního tajemství a silné zázemí daných bankovních institucí.

V posledních měsících je však stále náročnější projít zmíněným kvalifikačním sítem jednotlivých bank a lze konstatovat, že již neexistuje žádné univerzální bankovní řešení. Každá z bank má poměrně rozsáhlý výčet restrikcí vztahujících se jednak k předmětu podnikání klientů nebo k jejich místu pobytu.

U uvedených důvodů nepřinášíme na tomto místě nabídku konkrétních bank  bankovních řešení, nabídku však předkládáme při konzultaci týkající se založení zahraniční společnosti.

Oblíbenými jurisdikcemi pro otvírání operativních bankovních účtů jsou zejména Litva, Portoriko nebo Finsko. Je třeba počítat s tím, že při procesu otevření bankovního účtu musí klient projít důkladným procesem identifikace a due diligence.

Názvy konkrétních bank sdělujeme s ohledem na maximální možné utajení pouze při osobním jednání. Bankovní účty zakládáme pouze pro společnosti, které jsme sami založili nebo je spravujeme! V současné době není možné otevřít bankovní účet v USD.

Jednou z možností přístupu k platebním službám je i zřízení účtů u tzv. platebních operátorů. Jedná se o subjekty licencované národními bankami, které umožňují převody a výběry peněz a je zde možné zřídit i účty zahraničních osob.

Zde přinášíme a budeme aktualizovat nabídku některých ověřených platebních operátorů. Zároveň upozorňujeme, že pro otevírání účtu u těchto subjektů neposkytujeme z kapacitních důvodů žádnou asistenci a podporu (samozřejmě s výjimkou úplatného dodání aktuální a dostupné dokumentace).

Vhodné pro britské společnosti, transparentní společnosti z EU a fyzické osoby


Vhodné pro společnosti z EU a fyzické osoby