Seminář: Estonské a lotyšské firmy - podnikání s nulovou daní z příjmů

9. 2. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k podnikání v Estonsku a Lotyšsku, dvou zemí, které sofistikovanou daňovou reformou umožnily na svém území nulové zdanění příjmů právnických osob.

Společnosti TERRINVEST, s. r. o., TERRINVEST BALTICS SIA a TERRINVEST ESTONIA OÜ pořádají dne 20. března 2018 od 10.00 hodin v Mladé Boleslavi seminář k možnostem podnikání na území Estonska a Lotyšska. Obě jurisdikce vynikají tím, že příjmy právnických osob, které nejsou dále distribuovány ve formě dividend, podléhají nulové sazbě daně z příjmů.

Estonsko dále vyniká mimořádně vysoce rozvinutým tzv. e-governmentem, umožňujícím výlučně elektronickou komunikaci se státní správou nebo s bankami, přičemž tato možnost je dostupná nejen pro estonské občany, ale i pro cizince.

Estonské a lotyšské firmy se nejčastěji využívají v oblasti informačních technologií (z Estonska pochází například služba Skype), intrakomunitárního obchodu nebo obchodu mezinárodního a jako vstupní a výstupní brána pro kapitál ze třetích zemí do Evropské unie.

Obě jurisdikce umožňují aplikovat nový trend v daňovém plánování, tj. přesun podnikatelské činnosti do jiného státu s výhodnějšími daňovými i administrativními podmínkami.

V rámci semináře získají účastníci následující poznatky:

  • právní a daňový rámec estonských a lotyšských firem
  • proces správy estonských a lotyšských firem (administrace firmy, účetnictví, apod.)
  • vyhledávání zaměstnanců v Estonsku a Lotyšsku
  • e-residence v Estonsku a praktické ukázky jejího využití
  • podpora zahraničních klientů v českém / slovenském jazyce

Prezentaci na semináři zajistí především estonští a lotyšští manažeři z koncernu TERRINVEST, překlad do českého jazyka je zajištěn.

Datum a čas konání semináře:
20. března 2018 od 10.00 do cca. 15.30

Místo konání:
Zasedací místnost společnosti TERRINVEST, s. r. o., Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 11/39

Cena:
2.990 Kč bez DPH (3.618 Kč včetně DPH); splatno předem na základě vystavené zálohové faktury
(zahrnuje účast na semináři s odborným programem, tištěnou prezentaci, občerstvení, oběd, bezplatné konzultace po dobu konání semináře)

Přihlášky:
E-mailem na adrese  admin@terrinvest.cz