Kolaps bankovnictví v Lotyšsku (ABLV, RIETUMU)

13. 4. 2018

Některé lotyšské banky zastavily operace (RIETUMU, ABLV).

13.04.2018 - aktualizace

Situace pro klienty banky RIETUMU je neměnná, banka s klienty nekomunikuje, pokud se někomu podaří dovolat, tak nikdy kompetentnímu pracovníkovi. Společně s lotyšskou právní kanceláří analyzujeme možnosti právních kroků, současně již probíhá medializace této kauzy.

Dnes byla bance odeslána poslední výzva pro smírné urovnání kauzy obsahující požadavek, aby byly účty uvolněny.

04.04.2018

V průběhu měsíce března zastavily některé lotyšské banky veškeré operace. Situace začala být dramatická již v polovině měsíce února, kdy byl zatčen a obviněn z úplatkářství a praní špinavých peněz guvernér Lotyšské národní banky.

Počátkem měsíce března zastavila (a následně přišla o licenci) banka ABLV. Dne 19.03.2018 pozastavila operace všem nerezidentům i RIETUMU banka, která pod záminkou "nařízení regulátora" začala vymáhat od nerezidentních klientů velice rozsáhlé due diligence, doložení velkého množství dokumentů a do jejich doložení zmrazila účty pro všechny operace.

Situace se jeví problematická zejména v kontextu toho, že banka na předložené dokumenty nereaguje, resp. je s velkým zpožděním bezdůvodně odmítá. Lze pouze doporučit, aby se klienti pokusili splnit požadavky banky co nejdříve a podařilo se jim uvolnit prostředky v co nejkratší době. Za obstrukcemi ze strany banky lze spatřovat snahu zabránit masovému výběru peněz z banky. Analýzou lotyšského bankovního systému bylo zjištěno, že 33 % bankovních účtů v lotyšských bankách patří offshore společnostem nebo lotyšským nerezidentům s na těchto účtech je uloženo 46,5 % veškerých peněžitých vkladů v lotyšských bankách.