Hong Kong

Všeobecné informace o jurisdikci a geografická poloha

Hong Kong je město a region ležící na pobřeží Jihočínského moře. Patří mezi nejhustěji osídlené oblasti světa a dle ústavy se nachází na vysokém stupni autonomie. Pouze za mezinárodní politiku a ozbrojené síly zodpovídá centrální vláda v Pekingu. Od roku 1842 byl Hong Kong pod správou Velké Británie až do roku 1997, kdy se stal zvláštní správní oblastí ČLR. Žije zde kolem 7 mil. obyvatel a úředními jazyky jsou kantonština a angličtina. Jako měna zde slouží hongkongský dolar. Hongkongská ekonomika prokázala během finanční krize velkou odolnost a to zejména díky stálému pozitivnímu vývoji v ČLR, pro jejíž jižní část představuje Hong Kong finanční, obchodní a turistické centrum.

 

Právní forma obchodních společností

Nejčastější formou společnosti je Private Company Limited by Shares. Tento typ společnosti vykazuje prvky typu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

 

Procedura založení

Založit společnost v této jurisdikci trvá cca 20 pracovních dnů. Prvním krokem při zakládání společnosti je příprava zakladatelských dokumentů, tedy zakladatelské smlouvy a stanov společnosti. Dokumenty jsou zaslány do obchodního rejstříku a přibližně po týdnu až deseti dnech vydá správce rejstříku osvědčení o založení.

Vedení společnosti

Každá společnost musí mít minimálně jednoho ředitele a jednoho společníka, kde nezáleží na národnosti ani na tom, kdo je rezidentem. Tajemník je pro tuto jurisdikci požadován a musí být rezidentem v Hong Kongu.

 

Základní kapitál a daně

Pro Private Ltd. Co. není stanoven minimální kapitál ani jakákoli depozita nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může být použit na nákup patentů nebo know-how. Není stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu těchto podílů. U veřejné společnosti je postup stejný, ale v praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Není zde možné vystavit akcie na majitele. Společnost nemá právo prodávat své akcie veřejnosti ani přijímat od veřejnosti vklady. 
V Hong Kongu podléhají dani pouze výnosy, které pocházejí ze zdrojů na území Hong Kongu. Nejsou zdaněny ani výnosy, které tam byly převedeny. Rozlišení se tedy neposuzuje podle rezidentství, ale dle zdroje příjmů.

 

Účetnictví a audit

Vedení účetnictví a následné ověření auditorem je povinné. Pro zpracování účetnictví a auditu zajistíme klientům kontakt s auditorskou firmou. Je třeba počítat s cenou nejméně 2.000 USD ročně za vedení účetnictví a audit. Cena za vedení účetnictví a audit se odvíjí zejména dle ročního obratu a rozsahu transakcí. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: acc@terrinvest.com

 

Anonymita a diskrétnost

Každá hongkongská společnost musí být registrována v tamním obchodním rejstříku, který je veřejný.

 

Ostatní informace

Hong Kong je stát s velice příznivou daňovou politikou, jako příklad můžeme uvést nulovou daň z kapitálových zisků či DPH a jiné. V hongkongské ústavě například stojí, že se zachová stávající kapitalistický systém a způsob života dalších padesát let a bude zajištěno vhodné ekonomické a právní prostředí pro zachování Hong Kongu jako mezinárodního finančního centra.

Dne 6. července 2011 byla mezi Českou republikou a Hong Kongem uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Máte-li zájem o založení IBC společnosti v Hong Kongu, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.